You are here

Mededelingen

Mededelingen (publiek)

Onderwerp Toelichting Bijlage(n)
Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie 2016
(datum bericht: 23 Jan 2017)
TTP

De richtlijn werd opgesteld op initiatief van de Benigne werkgroep (subwerkgroep TTP) van de NVvH en de Nederlandse federatie voor Nefrologie (NfN). De conceptrichtlijn doorliep eerder dit jaar de commentaarfase binnen de NVvH en NfN en werd op 23 november 2016 geautoriseerd door het bestuur van de NVvH. De TMA richtlijn is te downloaden via de NVvH website: Richtlijn Trombotische Microangiopathie 2016

Autorisatie door de NfN volgt (planning: 1e kwartaal 2017), maar op verzoek van de subwerkgroep TTP doen wij u de richtlijn nu reeds toekomen omdat het hematologisch deel van de richtlijn definitief is.

Mededelingen specifiek voor NVvH-leden en/of werkgroepleden zijn pas zichtbaar als men is ingelogd.