You are here

ANBI

De NVvH is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40480284 en RSIN 820785131.
Bankrekening: NL50ABNA0478099177  ten name van Nederlandse Vereniging voor Hematologie.

Het adres van de vereniging luidt:

Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Geert Grooteplein Zuid 8 Afd. hematologie
6525 GA Nijmegen
tel. (024) 361 47 62

In het bestuur van de NVvH zijn vertegenwoordigd: alle academische hematologie afdelingen, de kinderhematologie, minimaal twee hematologen uit niet-academische ziekenhuizen en een klinisch chemicus of arts klinische chemie. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle disciplines binnen de hematologie.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

De NVvH publiceert in het kader van de nieuwe ANBI regeling de volgende gegevens:

  • een verslag van de activiteiten van de NVvH in 2018
  • de financiële verantwoording over 2018 (balans en verkorte staat van baten en lasten)