Overige (online) tools

Morfologie (bronnen & atlassen)

E-hematimage

http://www.e-hematimage.eu/

Programma e-HEMATimage, permanente scholing in Hematologie, 10 dossiers per jaar, beschikbaar in 8 talen (Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools en Portugees)

Universiteit van Iowa

www.path.uiowa.edu/virtualslidebox (Virtual microscope)

Universiteit van Basel

vmic.unibas.ch/patho/topo/index.html (Virtual microscope - voornamelijk pathologie) 

Bloodline

Ruim 1000 foto’s van bloed en beenmerg uitstrijkjes vrij toegankelijk via: www.bloodline.net/index.php/image-atlas-resources-46

Leukemia.net

Een verzameling van hematopoietische beelden, geïdentificeerd door de leden van de WP10 van de European Morphology Faculty (28 deskundigen uit 17 verschillende Europese landen). In de collectie van 228 foto’s bevinden zich 604 genummerde hematopoietische cellen. In een separaat Excel-bestand is van iedere cel het nummer, de kleuring, de cellijn en de op consensus gebaseerde naam terug te vinden. Vrij toegankelijk via:

www.leukemia-net.org/content/diagnostics/diagnostics/morphology/

www.leukemia-net.org/content/diagnostics/diagnostics/morphology/table_of_consensual_cell_names/   (excel bestand)

ASH Image Bank

De vernieuwde ASH Image Bank:  http://imagebank.hematology.org/

naar boven naar boven

Farmacologie (NVMO webcasts)

De NVMO en Benecke hebben hun zeer informatieve serie farmacologie webcasts opengesteld voor hematologen (in opleiding). Deelname is mogelijk voor NVvH-leden na aanmelding via de registratiepagina op de NVMO-website: http://www.nvmo.eu/leden/?vc=NEW_MEMBER

Het is van belang dat alle velden van dit online formulier worden ingevuld en daar waar geen informatie door een deelnemer kan worden ingevuld bijvoorbeeld een streepje (-) wordt gebruikt. Binnen enkele dagen na aanmelding zal een nieuw gebruikersaccount worden geactiveerd, waarna met de webcasts kan worden gestart. 


1e NVMO-webcast Farmacologie

Thema: basisprincipes farmacologie

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze eerste NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' belicht prof. dr. S. Rodenhuis de basisprincipes van de farmacologie. De nadruk ligt op het werkingsmechanisme, de (dosisbeperkende) toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. Met praktische voorbeelden uit de medische oncologie komt verder het belang van bloedonderzoek en ‘klaring’ aan bod en de relevantie van de area under the curve. De middelen capecitabine, carboplatine, cyclofosfamide, docetaxel, irinotecan, methotrexaat, tamoxifen, trastuzumab en vinorelbine passeren hierbij de revue.

2e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze tweede NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' staan alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen centraal. Prof. dr. S.Rodenhuis gaat daarbij in op het werkingsmechanisme, de (dosisbeperkende) toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. De cursus belicht het effect en de bijwerkingen van dacarbazine, temozolomide en etoposide, de verklaring daarvan en de relatie met de farmacokinetiek. Verder komen de overeenkomsten en verschillen van deze oncologische middelen aan de orde.

3e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: antimetabolieten, taxanen (en epothilonen), vinca-alkaloïden

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij deze derde NVMO-webcast over 'klassieke farmacologie' staan antimetabolieten, taxanen (en epothilonen) en vinca-alkaloïden centraal. Internist-oncologen dr. A.M. Bergman, dr. M.J. Kerst, prof. dr. S. Rodenhuis en dr. N. Steeghs gaan daarbij onder meer in op het werkingsmechanisme, de dosisbeperkende toxiciteit, interacties en klinisch relevante farmacokinetiek en -dynamiek. De cursus belicht ook het effect en de bijwerkingen van deze oncolytica, de verklaring daarvan en de relatie met de farmacokinetiek.

4e NVMO-webcast Farmacologie

Thema's: Topoïsomerase-remmers, antibiotica en hormonale middelen

Duur: 60 minuten
Accreditatie NIV: 1 punt  

Bij de laatste aflevering in deze serie staat de farmacologie centraal van endocriene middelen die worden ingezet bij de behandeling van het mammacarcinoom en het prostaatcarcinoom. Internist-oncologen dr. A.M. Bergman, dr. M.J. Kerst, prof. dr. S.C. Linn en prof. dr. S. Rodenhuis gaan onder meer in op de overeenkomsten en verschillen in de behandelingsstrategieën bij deze twee tumortypen. Ook komen antracyclinen en enkele andere antibiotica aan bod, alsmede de topoïsomerase I-remmers. Deze veelvuldig toegepaste middelen vragen van elke behandelaar optimaal inzicht in effectieve preventie en behandeling van toxiciteit. Deze aflevering duurt 1 uur en is verdeeld in 4 onderdelen van circa 15 minuten.

 

Met dank aan de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (www.nvmo.eu) en Benecke medische educatie en communicatie (www.benecke.nl)

ASH Academy

The learning center for hematologists.

Teaching Cases

ASH Teaching Cases emphasize standard approaches to classic hematologic problems and are designed to simulate the steps involved in diagnosing a patient, from taking the history and performing a physical exam, to ordering and interpreting lab tests, to making a final diagnosis and following the clinical course of the disease. While working through each case, learners are challenged to consider the right questions to ask at each step in the process. Each case includes a set of teaching points and a bibliography with links to references.

 

-> Ga naar de Teaching Cases of maak eerst een ASH account aan

Wet- en regelgeving (WMO)

De CCMO heeft een gratis e-learning ontwikkeld: Onderzoekswijs.nl. Hiermee kunnen klinisch onderzoekers kennis opdoen over de wet- en regelgeving rond medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer over regelgeving & wetenschappelijk onderzoek op de CCMO website