De NVvH

De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie. Er bestaat een nauwe samenwerking met de sub- en zusterverenigingen, o.a. door vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten.

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie staat open voor :

 1. Artsen en academisch biomedisch wetenschappers die als zodanig grotendeels werkzaam zijn in niet-commerciële instellingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels
 2. Leden genoemd onder a na hun pensionering
 3. Verpleegkundig specialisten en physician assistants hematologie gedurende de periode dat zij een (tijdelijke) voorschrijfbevoegdheid hebben

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Regionalisatiedocument definitief

Op 16 mei is er tijdens de Ledenraadpleging levendig en constructief gediscussieerd over de organisatie van hematologische zorg. Klik hier voor het verslag en voor het Regionalisatiedocument 2019.

 

 

Aanmelding als lid

Het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie staat open voor:

 1. Artsen en academisch biomedisch wetenschappers die als zodanig grotendeels werkzaam zijn in niet-commerciële instellingen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs betreffende ziekten van het bloed en de bloedvormende weefsels
 2. Leden genoemd onder 1 na hun pensionering
 3. BIG-geregistreerde Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants Hematologie gedurende de periode dat zij een wettelijke (tijdelijke) voorschrijfbevoegdheid hebben

De contributie bedraagt in 2018 € 60,00 (dit bedrag wordt in het voorjaar met uw instemming via automatisch incasso geïnd). De contributie zonder automatische incasso bedraagt €75. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging. 

Leden van de NVvH:


Aanmeldingsformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht

(drs., dr., ir., etc.)Verpleegkundig specialisten en physician assistants hematologie kunnen "nvt" invullen.
Privé-adres
Ziekenhuis/organisatie
U kunt hier tevens uw kamernummer of huispost-adres invullen.
Contactgegevens
Registratie/opleiding
Hematologen (in opleiding) geven hier aan op welke datum zij hun opleiding in dit aandachtsgebied zijn gestart/zullen starten.
Indien van toepassing.
Als lid van de NVvH tevens internist-hematoloog in opleiding kunt u zonder meerkosten lid worden van de Juniorafdeling van de NVvH. Dit lidmaatschap vervalt automatisch twee jaar na beëindiging van de opleiding.  
Wilt u hier aangeven op welk adres u het NTvH wenst te ontvangen? Wij sturen de uitgever (Ariez) deze gegevens t.b.v. distributie NTvH.

incassomachtiging

Het formulier hieronder kunt u downloaden en uitprinten. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar de penningmeester van de NVvH (via het adres op het formulier).

Ledenadministratie

Berichten voor de ledenadministratie kunt u sturen naar:  administratie@hematologienederland.nl (opzegging, overige wijzigingen).

 • U kunt een aantal (adres)gegevens zelf online wijzigen. Hiertoe dient u in te loggen en vervolgens te kiezen op de link "Mijn account" (rechtsboven). 
 • Heeft u toestemming gegeven voor automatisch incasso en wijzigt uw rekeningnummer, of wilt u toestemming voor automatische incasso van uw contributiegelden afgeven, dan kunt u dit formulier invullen en ondertekenen.

Bestuur

In het bestuur van de NVvH zijn vertegenwoordigd: alle academische hematologie afdelingen, de kinderhematologie, minimaal twee hematologen uit niet-academische ziekenhuizen en een klinisch chemicus of arts klinische chemie. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle disciplines binnen de hematologie.

De voorbereiding of uitwerking van het beleid vindt plaats door een aantal werkgroepen en commissies.

Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.

Contactformulier

Prof. dr. N.M.A. Blijlevens - voorzitter

Radboudumc, afd. Hematologie, 476

Postbus 9101

6500 HB Nijmegen

Nicole.Blijlevens@radboudumc.nl

Prof. dr. K. Meijer - secretaris (tevens namens de NVHB)

UMCG, afd. Hematologie

Postbus 30001

9700 RB Groningen

k.meijer@umcg.nl

Dr. L.W. Tick (namens de C ziekenhuizen) - penningmeester

Maxima Medisch Centrum

Postbus 7777

5500 MB Veldhoven

l.tick@mmc.nl

Prof. dr. M.J. Kersten

AMC, afd. Hematologie

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

m.j.kersten@amc.uva.nl

Prof. dr. F.W.G. Leebeek

Erasmus MC, afd. Hematologie

Postbus 5201

3008 AE Rotterdam

F.Leebeek@erasmusmc.nl

Dr. H.R. Koene (namens B ziekenhuizen)

Sint Antonius ziekenhuis, afd. interne geneeskunde 

Postbus 2500

3430 EM Nieuwegein

h.koene@antoniusziekenhuis.nl

Dr. J. Slomp (namens de VHL)

Medisch Spectrum Twente, afd. Lab.

Postbus 50 000

7500 KA Enschede

J.Slomp@mst.nl

Dr. M.C. Minnema

UMCU, afd. Hematologie, F02.126

Heidelberglaan 100

3584CX Utrecht

m.c.minnema@umcutrecht.nl

Dr. C.J.M. Halkes

LUMC, afd. Hematologie

Postbus 9600

2300 RC Leiden

c.j.m.halkes@lumc.nl

 

Drs. M.H.W. van de Poel (namens D ziekenhuizen)

Laurentius Ziekenhuis, afd. Interne

Postbus 920

6040 AX Roermond

m.vandepoel@lzr.nl

Prof.dr. S. Zweegman (tevens namens HOVON)

VUMC, afd. Hematologie

Postbus 7057

1007 MB Amsterdam

s.zweegman@vumc.nl

Dr. E.A.M. Beckers (tevens namens de NVB)

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Hematologie

P. Debyelaan 25

6229 HX Maastricht

eam.beckers@mumc.nl

Dr. L.G.M. van Hussen-Daenen (namens de juniorleden)

UMC Utrecht afdeling Hematologie
Heidelberglaan 100

3584 CX Utrecht  

l.g.m.daenen-3@umcutrecht.nl
 

 

Beleidsadviseur:

info@hematologienederland.nl

 

Vergaderagenda

Algemene Ledenvergadering NVvH 2019

nader te bepalen: www.hematologienederland.nl/ledenvergadering

Algemeen bestuur NVvH

Werkgroep benigne hematologie NVvH

Commissie Kwaliteit NVvH

Commissie Organisatie & Financiering (NVvH - HOVON)

Commissie Onderwijs & Opleiding NVvH

contactpersoon: l.tick@mmc.nl

Commissie Onderzoek & Wetenschap NVvH

DOT expertisegroep (NVvH - HOVON)

contactpersoon: el.meijer@vumc.nl

Juniorvereniging

Statuten en huishoudelijk reglement NVvH

Leden kunnen de NVvH statuten (2011) downloaden na te hebben ingelogd op deze website. De link naar de statuten verschijnt dan onderaan deze pagina.

Het NVvH huishoudelijk reglement werd op 27 januari 2017 voor het laatst gewijzigd.

Werkgroepen & commissies

Werkgroep Benigne Hematologie

Voorheen: werkgroep niet-oncologische hematologie.

Ga naar mededelingen vanuit de werkgroep

De werkgroep Benigne Hematologie is in 2010 opgericht en valt onder de NVvH. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep (zie onderaan pagina) heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zij zowel wetenschappelijk onderzoekers of hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling in de ruimste zin van het woord.

De werkgroep benigne hematologie valt onder de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zowel wetenschappelijk onderzoekers als hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren de protocollen, de aanmelding van patiënten en het wetenschappelijk onderzoek.

De volgende informatie is alleen zichtbaar voor werkgroepleden (besloten - zie links onderaan de pagina):

 • notulen van vergaderingen
 • emailadressen werkgroepleden

Doelstelling:

 1. Profilering van de benigne hematologie.
 2. Uniforme diagnostiek en behandeling van benigne hematologische ziektes.
 3. Platform voor het initiëren van multicenter wetenschappelijk onderzoek.
 4. Platform voor discussie rond moeilijke casuïstiek.
 5. Registratie van epidemiologische gegevens over de incidentie, prevalentie en prognose.
 6. Coördinerende rol met andere werkgroepen/verenigingen rond de benigne hematologie: bloedtransfusie (NVB, TRIP) hemofilie behandeling (NVHB), trombose en hemostase (NVTH) en de werkgroep hemoglobinopathieën.

Subgroepen:

Congenitale en verworven trombocytopenieën (inclusief TTP en ITP)

 • M. Schipperus (m.schipperus@hagaziekenhuis.nl - aanspreekpunt ITP)
 • R. Fijnheer (r.fijnheer@umcutrecht.nl - aanspreekpunt TTP)
 • P. te Boekhorst
 • H. Koene
 • A. Vreugendenhil
 • S. Croockewit
 • J.J. Zwaginga
 • J. Wollersheim (TTP)
 • B. Biemond
 • G. Jie
 • L. Oosten
 • S. Zeerleder
 • T. Snijders
 • R.Schutgens

Congenitale en verworven anemieën (inclusief PNH)

 • S. Zeerleder (s.s.zeerleder@amc.uva.nl - aanspreekpunt)
 • V. Novotny
 • R. van Wijk
 • R. Schutgens
 • J. Kerkhoffs
 • P. Muus
 • E.J. van Beers
 • L. Oosten
 • S.Langemeijer (PNH, tevens namens LW PNH)
  • zie bijlage - leden landelijke werkgroep PNH):
 • B. Biemond (hemoglobinopathieen, tevens namens LW HB):
  • zie bijlage - leden van de landelijke werkgroep Hemoglobinopathie behandelaars

Aplastische anemie (2012)

 • C.J.M. Halkes  (C.J.M.Halkes@lumc.nl   - aanspreekpunt)
 • S. Zeerleder 
 • M.R. de Groot
 • E.L. Meijer
 • T. Snijders
 • M. Raaijmakers
 • R. Raijmakers
 • J. Tjon
 • S. Langemeijer

Deze subwerkgroep heeft op 12 juli 2012 van het bestuur van de NVvH een specifiek mandaat gekregen om, naast de voorbereiding van de richtlijn aplastische anemie (SAA), het voortouw te nemen bij gesprekken over de vergoeding en/of prijsreductie van geneesmiddelen, en om een patient registry te ontwikkelen.

Congenitale en verworven stollings stoornissen / antifosfolipid syndroom

Klinische bloedtransfusie geneeskunde met cellulaire therapie / ferese

 • (....aanspreekpunt)
 • L. van Pampus 
 • J.J. Zwaginga
 • A. Brand
 • J. Kerkhoffs
 • M. van Kraaij
 • T. Netelenbos

 

Dagelijks bestuur:

BijlageFormaat
File Leden LW Hemoglobinopathiebehandelaars17.05 KB
File Leden LW PNH15.01 KB

Mededelingen

Maak een mededeling aan (alleen voor leden werkgroep Benigne Hematologie)

Mededeling aanmaken

Klik op www.hematologienederland.nl/node/add (alleen mogelijk voor leden werkgroep Benigne Hematologie die zijn ingelogd)

Reglement

NVvH werkgroep benigne hematologie

De werkgroep benigne hematologie valt onder de NVvH. De werkgroep werkt met subgroepen voor de verschillende ziektes. Elke subgroep heeft een aantal aanspreekpunten. Over het algemeen zijn de aanspreekpunten experts in het veld en kunnen zowel wetenschappelijk onderzoekers of hematologen zijn. Aanspreekpunten coördineren het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling in de ruimste zin van het woord. 

 

1. Bestuur

De werkgroep kiest uit haar midden een bestuur bestaande uit ten minste een voorzitter en een secretaris. Hierbij wordt rekening gehouden met regionale spreiding en verschillende disciplines. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn voor een aansluitende zittingsperiode herbenoembaar. 

2. Taken

Tot de taken behoren:

 • profilering van de benigne (niet oncologische) hematologie.
 • het ontwikkelen en beheren van richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van benigne hematologische ziektes.
 • opstellen van criteria voor evaluatie van richtlijnen en het begeleiden van deze evaluaties
 • platform voor het initiëren van multicenter wetenschappelijk onderzoek.
 • platform voor discussie rond moeilijke casuïstiek.
 • coördinerende rol met andere werkgroepen/verenigingen rond de  benigne hematologie: bloedtransfusie (NVB, TRIP) hemofilie behandeling (NVHB), trombose en hemostase (HVTH) en de werkgroep hemoglobinopathieën.

3. Vergaderen en besluitvorming

 • Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur of ten minste twee van de overige werkgroepleden een vergadering bijeenroepen, doch ten minste tweemaal per jaar.
 • Het bijeenroepen van de vergadering geschiedt onder opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet geagendeerd stonden, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de leden zich alsnog tegen de besluitvorming verzet.
 • Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 • Stemmingen geschieden mondeling.

4. Ondersteuning

Vanuit de NVvH wordt zorggedragen voor ondersteuning van de werkgroep. De door de NVvH aangewezen beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de communicatie tusssen de werkgroep en de NVvH.

5. Werkplan en jaarverslag

De landelijke werkgroep stelt jaarlijks een werkplan en een verslag van activiteiten op.

Commissie Kwaliteit (Qcie)

Commissie Kwaliteit (najaar 2013)

(regionale) klinische registraties, richtlijnontwikkeling, indicatoren. Onderhouden contacten met NIV.

 • Dr. Ellen Meijer (VUMC)
 • Dr. Saskia Klein (Meander MC)
 • Dr. Margriet Oosterveld (CWZ)
 • Dr. Esther Jacobs (Elkerliek)
 • Vacature
 • Prof. dr. Nicole Blijlevens (Radboudumc, voorzitter)

Commissie Onderwijs & Opleiding

Commissie Onderwijs en Opleiding (najaar 2013)

Inventarisatie deficiënties, ontwikkeling nieuwe landelijke (online) onderwijsmodules, introductie afsluitend examen. Versterken en onderhouden contacten met NIV sectie en concilium, KNMG, OMS, EHA.

 • Drs. Karin van Galen (UMCU)
 • Prof. dr. Gert Ossenkoppele (VUMC)
 • Dr. Ellen Kuiper-Kramer (VHL / Isala)
 • Dr. Rob Fijnheer (UMCU/Meander MC)
 • Dr. Karina Meijer (UMCG)
 • Dr. Ellen van der Spek (Rijnstate)
 • Claudia Ootjers (JNVvH)
 • Dr. Lidwine Tick (Radboudumc, voorzitter)

Commissie Onderzoek & Wetenschap

Commissie Onderzoek & Wetenschap (najaar 2013)

Inventarisatie van basaal en translational research in NL. Opstellen NVvH wetenschapsagenda. Versterken en onderhouden contacten met subsidieverstrekkers, overheden, (buitenlandse) partners. 

 • Prof. dr. Fred Falkenburg (LUMC)
 • Dr. Marc Bierings (SKION)
 • Dr. Monique Minnema (UMCU)
 • Prof. dr Gert Ossenkoppele (VUMC)
 • Prof. dr. Arnon Kater (AMC)
 • Prof. dr. Frank Leebeek (ErasmusMC, voorzitter)

Commissie Organisatie & Financiering

Commissie Organisatie & Financiering (najaar 2013)

HOVON en NVvH trekken gezamenlijk op bij het onderwerp regionalisatie (in de commissie regionalisatie)

Startdocument Regionale Samenwerking Hematologische Zorg (versie: 14-okt-2016)

Op 30 mei 2018 heeft een ledenraadpleging plaatsgevonden rondom het thema 'Updaten Regionalisatiedocument'. Het verslag vindt u hier. De regionalisatiecommissie neemt de discussiepunten en conclusies mee in het updaten van het huidige document.

De commissie houdt zich expliciet niet bezig met beroepsbelangen.

 • Prof. dr. Edo Vellenga (UMCG)
 • Prof. dr. Harry Schouten (MUMC)
 • Dr. Mark-David Levin (Albert Schweitzer)
 • Dr. Mels Hoogendoorn (MC Leeuwarden)
 • Dr. Sonja Zweegman (VUMC)
 • Dr. Rien van Marwijk Kooy (Isala)
 • Dr. Esther Jacobs (Elkerliek) 
 • Prof. dr Arnon Kater (AMC)
 • Prof. dr. Peter Huijgens (VUMC, vice-voorzitter)
 • Prof. dr. Nicole Blijlevens (UMCN, voorzitter)

DOT expertisegroep

NVvH-HOVON DOT expertisegroep (voorjaar 2012)

De DOT expertisegroep functioneert tegenwoordig onder de NIV

Contactpersoon: dr. EL Meijer, VuMC 

Subverenigingen en zusterorganisaties

hematologie NederlandKlik voor een vergroting

Junior afdeling van de NVvH

Lees verder...


 

Vereniging Haematologisch Laboratoriumonderzoek (VHL), een subvereniging van de NVvH.

De VHL functioneert als werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Een vertegenwoordiger van de VHL heeft zitting in het bestuur van de NVvH.

Leden kunnen zijn zij, die lid zijn van de NVvH of zij die lid zijn van de NVKC. Het aantal leden is ongeveer 140, het merendeel is lid van de NVKC. De VHL kent geen aparte contributie. Jaarlijks worden enkele gecombineerde wetenschappelijke en huishoudelijke vergaderingen georganiseerd. Werkgroepen en afgevaardigden van de VHL zijn betrokken bij standaardisatie van laboratoriumonderzoek, kwaliteitsbewaking, en opleiding van medisch analisten. Het lidmaatschap kan worden aangevraagd bij de secretaris mevrouw ir. H.A. Hendriks, St. Lucas Andreas Ziekenhuis te Amsterdam. Meer informatie op www.de-vhl.nl.


Nederlandse Vereniging van Haemofiliebehandelaars (NVHB), een subvereniging van de NVvH.

De NVHB heeft tot doel de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een bloedingneiging te bevorderen. In deze vereniging heeft een bestuurslid namens de NVvH zitting. Alle leden van deze subvereniging worden tevens lid van de NVvH. De NVHB kent geen aparte contributie.

Voorzitter van de NVHB is prof. dr. K. Meijer (UMCG)

Secretariaat: dr. E.P. Mauser-Bunschoten; p/a Universitair Medisch centrum Utrecht; Postbus 85500; 3508 GA Utrecht (Telefoon 088-7558450; Fax 088-7555438).


Sectie Kinderhaematologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

De Sectie, bestaande uit ongeveer 40 leden van de NVK, inventariseert het voorkomen in Nederland van zeldzame hematologische aandoeningen op de kinderleeftijd en geeft onderzoeks- en behandelprotocollen voor een toenemend aantal hematologische ziekten. Een vertegenwoordiger van de Sectie Kinderhaematologie van de NVK heeft zitting in het bestuur van de NVvH

Vergaderd wordt 4 tot 5 keer per jaar. Ieder lid van de NVK kan (gratis) lid worden van de Sectie. De band met de NVvH wordt gevormd door gezamenlijke activiteiten. Meer informatie op www.nvk.nl


Nederlandse Vereniging voor Trombose en Haemostase (NVTH)

 

De NVTH is een zustervereniging van de NVvH met een eigen ledenbestand (ongeveer 320 leden, deels overlappend met de NVvH). In het NVTH bestuur heeft een bestuurslid namens de NVvH zitting.

De vereniging is toegankelijk voor een ieder die op de één of andere manier werkzaam is op het gebied van trombose of hemostase. De NVTH organiseert jaarlijks een wetenschappelijke bijeenkomst gedurende twee dagen, die eens in de vier jaar gezamenlijk met een buitenlandse zustervereniging gehouden wordt. Voor promovendi wordt jaarlijks een uitgebreide cursus georganiseerd voorafgaand aan het symposium. Voorzitter is Prof. dr. Sakia Middeldorp. De NVTH geeft een eigen nieuwsbulletin uit.

Informatie over de vereniging is te vinden op www.nvth.nl  Voor lidmaatschap en symposium kan men contact opnemen met het secretariaat van de NVTH via  nvth@umcutrecht.nl  


Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie (NVB)

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de bloedtransfusie geneeskunde in Nederland. De NVB tracht dit doel te bereiken door het het verzamelen en uitwisselen van informatie op het gebied van bloedtransfusie geneeskunde, het vastleggen en uitgeven van deze kennis voor haar leden in de vorm van een ledenblad (het Tijdschrift voor Bloedtransfusie) en het beleggen van bijeenkomsten. Het lidmaatschap van de NVB staat open voor een ieder die werkzaam is op, dan wel geïnteresseerd is in het gebied van de bloedtransfusie geneeskunde in de ruimste zin van het woord. De NVB telt op dit moment ongeveer 500 leden (www.nvbtransfusie.nl) .


Stichting HOVON

De Stichting Hemato-oncologie voor volwassenen Nederland (www.hovon.nl) is georganiseerd rondom werkgroepen die een specifieke (diagnostische) techniek, dan wel ziektebeeld als speerpunt hebben. Doelstelling van deze werkgroepen is het initiëren en uitvoeren van (inter)nationale multicenter klinische studies, het uitbouwen van de samenwerking met internationale studiegroepen en het het opstellen van aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling.

De Stichting HOVON en de Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) organiseren jaarlijks gezamenlijk het Nederlandse Hematologiecongres.

Lugano Consortium

In juni 2011 is het initiatief genomen tot de oprichting van het “Lugano Consortium”. Dit consortium is opgericht door een groep perifeer werkende hematologen, en heeft als doelstelling de inspraak van de perifere hematoloog te verbeteren in de behandeling van hematologische patiënten in Nederland, zodat het draagvlak voor hematologische eenheid en samenwerking op de lange tijd gewaarborgd blijft om internationaal top-onderzoek en top-zorg te verrichten.

Om deze doelstelling te bereiken is een voorstel opgesteld voor een aantal verbeter punten van trial logistiek en suggesties voor “fair process” in de trialorganisaties, waaronder een betere vertegenwoordiging van echelon C en D ziekenhuizen.

Om een optimale vertegenwoordiging te realiseren van de perifere hematologen, met name diegenen die werkzaam zijn in een echelon C of D ziekenhuis, brengen ondergetekenden het Lugano Consortium onder de aandacht van alle hematologen in Nederland. Belangstellenden kunnen zich melden door een mail te sturen naar M.W.M. van der Poel via luganoconsortium@gmail.com. Sinds de oprichting hebben reeds vele hematologen zich aangesloten.

Contactpersonen:
Mels Hoogendoorn
Mark-David Levin
Marlene van der Poel

 

Swammerdamprijs

Het NVvH bestuur doet tweejaarlijks het verzoek aan afdelingshoofden/opleiders Hematologie om personen te kandideren voor de Swammerdamprijs. De Swammerdamprijs van € 40.000 wordt uitgereikt aan een talentvolle hematoloog jonger dan 45 jaar, werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie, namelijk de hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde.

Kandidaten kunnen worden aangemeld bij de secretaris van de NVvH. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een samenvatting van de onderzoekslijn, een uitgebreid Curriculum Vitae en een aanbevelingsbrief van een Nederlandse hoogleraar. De door het bestuur van de NVvH geselecteerde kandidaat zal worden gevraagd om tijdens het DHC een voordracht te houden. Ook wordt een publicatie in het NTvH op prijs gesteld.

De Swammerdamprijs werd in 2007 voor het eerst uitgereikt en is één van de grootste prijzen voor medisch onderzoekers c.q. clinici in Nederland. De prijs is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse wetenschapper Jan Swammerdam, die als eerste de erytrocyt onder de microscoop heeft beschreven:

"In het bloet sag ik een Wy, daar een oneyndig getal rondagtige deelkens in swommen, die van figuur als een plat ovaal waaren, maar heel regulier: sy scheenen ook nog een vogtigheid in haar te besluyten. Als men deese deelkens op sy besag, soo vertoonden sy haar als cristalle stokskens, en op andere figuuren meer na dat de Wy van het bloed haar drayde. En ik ontdekte met een, hoe dat als de dingen grooter van het vergrootglas vertoont wierden, hoe sy minder couleur hadden."

(Jan Swammerdam, "Bybel der natuure of historie der insecten", deel II)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

De winnaar van de Swammerdamprijs 2019, dr. R.K.M. Schneider

 

2019 - Dr. R.K.M. Schneider, Erasmus MC

De prijs werd aan dr. R.K.M. Schneider toegekend vanwege haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie.

2017 - Dr. N.W.C.J. van de Donk, VUMC

De voordracht die dr. Van de Donk in 2017 hield in het kader van de Swammerdamprijs: "CD38: from the lab to the clinic and back again".

2015 - Dr. J.J. Boelens, UMC Utrecht

De prijs werd aan dr. Boelens toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematopoietische stamceltransplantaties.

2013 - Prof. dr. J.J. Schuringa, UMC Groningen

De prijs werd aan prof. dr. Schuringa toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie.

2011 - Dr. M.H.M. Heemskerk, LUMC Leiden

De prijs werd aan dr. Heemskerk toegekend vanwege haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van T-cell immunotherapie bij leukemie.

2009 - Prof. Dr. F. Leebeek, Erasmus MC te Rotterdam

De prijs werd aan dr. Leebeek toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bloedstolling.

2007 - Prof. Dr. A.P. Kater,  AMC te Amsterdam

De prijs werd aan dr. Kater toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de chronisch lymfatische leukemie.

 

 

 

 

*heruitgave De Banier, Utrecht / De Groot, Goudriaan 1980

BijlageFormaat
PDF icon vandedonk_swammerdam2017.pdf1.61 MB
Image icon img_4978.jpg83.03 KB

Jaap Steenbergen stipendium

Het NVvH bestuur doet jaarlijks het verzoek aan de afdelingshoofden Hematologie om personen te kandideren die zijn gepromoveerd en van wie het proefschrift zich kenmerkt door originaliteit en kwaliteit. Het bestuur van de NVvH selecteert hieruit “het proefschrift van het jaar”. De geselecteerde kandidaat houdt een voordracht tijdens het Nederlandse Hematologie Congres en ontvangt het Jaap Steenbergen Stipendium; een (reis)beurs van 2.000 euro.

2019 - Dr. M.A. Gillissen, Allogeneic hemaopoietic stem cell transplantation as immunotherapy: B lymphocytes versus leukemia (2018)

2018 - Dr. Rick Admiraal, "Individualized dosing of serotherapy in allogeneic hematopoietic cell transplantation, a delicate balance" (2017)

2017 - Dr. Inger Nijhof, "Beyond the horizon- New treatment strategies for relapsed/refractory multiple myeloma" (2016)

2016 - Dr. Doreen te Raa, "Beyond the Horizon: Molecular characteristics and prognosis in CLL” (2015)

2015 - Dr. Corien de Groot - Eckhardt, "Inhibitor Development in Nonsevere Hemophilia A" (2014)

2014 - Dr. Annemiek Broijl, "Molecular profiling in multiple myeloma” (2013)

2013 - Dr. Avital Amir, "Biology and clinical relevance of T-cell allo-HLA reactivity" (2012) 

2012 - Dr. Walter J.F.M. van der Velden: "Mucosal barrier injury, innate immunity, and stem cell transplantation" (2011)

2011 - Dr. Jeroen J.W.M. Janssen: "Molecular and immunophenotypic features of chronic myeloid leukemia in an era of evolving therapeutic strategies" (2010)

2010 - Dr. Bas J. Wouters: "Genomic and epigenomic studies of acute myeloid leukemia with CEBPA abnormalities" (2009)

2009 - Dr. Thijs J. Hagenbeek: "The role of the phosphatase Pten in T cell development" (2008)

2008 - Dr. Ronnie van der Holt: "Translational Studies in Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia" (2007)

2007 - Dr. Marc Raaijmakers: " ABC transporter modulation in acute myeloid leukemia: studies from the leukemic stem cell perspective" (2006)

2005 - Dr. Margriet Oosterveld: "Intensive treatment strategies in patients with high-risk Myelodysplastic syndrom and secundary acute myeloid leukemia: a study towards a risk adapted approach" (2005)

2003 - W.A.F. Marijt: “Treatment of relapsed leukemia after allogeneic stem cell transplantation with in-vitro generated leukemia-reactive cytotoxic T cells”

2002 - N. Feller: "High frequencies of minimal residual disease cells and normal CD34 positive cells in bone marrow after remission induction therapy are correlated with poor outcome and may identify a subgroup of patients treated inadequately".

2001 - Y. Bilgin: "Randomised controlled trial on the effects of leukocyte-depleted erythrocytes in cardiac surgery"

2000 - R. Arens "Onderzoeksdesign om de functie van CD27 in B cellen te analyseren"

(tot 2005 werden stipendia uitgereikt in het kader van het beste abstract/onderzoeksdesign)

 

Jaap Steenbergen was één van de eerste hematologen van Nederland. Hij was werkzaam in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Amersfoort en een dag per week bij de afdeling Hematologie van het UMC Nijmegen.

BijlageFormaat
Image icon jaap-steenbergen-klein.png272.28 KB

Nederlands Tijdschrift voor Hematologie

Het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie (NTvH) is het officiële wetenschappelijke tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland. Het voorziet specialisten binnen de hematologie van accurate peer-reviewed informatie, gericht op de dagelijkse klinische praktijk

Leden van de NVvH ontvangen het tijdschrift kosteloos (voor toezending aan niet-leden: zie onderaan).

Jaarlijks aantal uitgaven: 8 (Uitgever: Ariez Medical Publishing )

Voorzitter hoofdredactieraad: Mw. dr. M.D. Hazenberg, hematoloog, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam
Vicevoorzitter hoofdredactieraad:  Mw. dr. T. Netelenbos, internist-hematoloog, LUMC, Leiden

Hoofdredactieraad: zie https://www.ariez.nl/project/ntvh/

Leden van de NVvH ontvangen kosteloos het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie.

Abonnementen voor Nederland: e 130,00 per jaar, excl. 6% btw (van toepassing op bedrijven, instellingen en medisch specialisten die niet in aanmerking komen voor kosteloze toezending via controlled circulation).
Overige tarieven op aanvraag. Losse nummers: e 19,50 excl. 6% btw.

ANBI

De NVvH is sinds 1 januari 2009 door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

De Nederlandse Vereniging voor Hematologie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40480284 en RSIN 820785131.
Bankrekening: NL50ABNA0478099177  ten name van Nederlandse Vereniging voor Hematologie.

Het adres van de vereniging luidt:

Nederlandse Vereniging voor Hematologie
Geert Grooteplein Zuid 8 Afd. hematologie
6525 GA Nijmegen
tel. (024) 361 47 62

In het bestuur van de NVvH zijn vertegenwoordigd: alle academische hematologie afdelingen, de kinderhematologie, minimaal twee hematologen uit niet-academische ziekenhuizen en een klinisch chemicus of arts klinische chemie. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle disciplines binnen de hematologie.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaken.

De NVvH publiceert in het kader van de nieuwe ANBI regeling de volgende gegevens:

 • een verslag van de activiteiten van de NVvH in 2018
 • de financiële verantwoording over 2018 (balans en verkorte staat van baten en lasten)

Ledenbestand

De NVvH verstrekt met ingang van 7 juni 2017 geen geprinte adresetiketten meer.

Vanaf 7 juni 2017 kunnen NVvH-leden een aanvraag indienen om hun mededelingen (aankondigingen van nascholing, uitnodigingen voor enquetes, etc.) door de NVvH per mail aan hun 500+ collega NVvH-leden te sturen.

Nascholing - een verzoek kan uitsluitend worden gehonoreerd indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • het betreft een wetenschappelijke bijeenkomst over een hematologisch onderwerp
 • de bijeenkomst is toegankelijk voor alle leden van de NVvH
 • de scholing wordt geaccrediteerd door de NIV, NVK, of andere wetenschappelijke vereniging
 • de bijeenkomst is georganiseerd door een internist-hematoloog, kinderarts-hematoloog of onderzoeker in het vakgebied van de hematologie, die lid is van de NVvH
 • de inhoud van het wetenschappelijk programma dient te zijn vastgesteld door een onafhankelijke programmacommissie (zonder beïnvloeding door de farmaceutische industrie)
 • het initiatief van de bijeenkomst ligt niet bij een commerciele partij én de bijeenkomst heeft geen commercieel- of winstoogmerk

Enquetes - het verzoek voor een mailing dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De enquête betreft een hematologisch onderwerp
 • De enquête is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd door of onder supervisie van een internist-hematoloog, die lid is van de NVvH
 • De enquête heeft geen commercieel doel
 • De resultaten van de enquête worden gedeeld met de deelnemers

Algemeen

 • Er vindt geen filtering van geadresseerden plaats in de zin dat bijvoorbeeld een onderscheid tussen clinici en niet-clinici wordt gemaakt. 
 • De mailing wordt verzonden vanaf de server van de NVvH maar wordt verstuurd uit naam, en met het emailadres, van het NVvH-lid dat het verzoek heeft ingediend.
 • De NVvH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het programma of de enquête

Een verzoek kunt u indienen via: bestuur@hematologienederland.nl 

Digitale of geprinte (email-)adreslijsten of etiketten worden nooit verstrekt!

Uw congressen/bijeenkomsten en vacatures kunnen wij ook op deze pagina van onze website plaatsen. Wilt u daartoe de betreffende formulieren gebruiken?

Overige mededelingen kunnen op verzoek worden geplaatst (via: bestuur@hematologienederland.nl )

Promovendi kunnen hun hematologisch proefschrift onder de aandacht brengen van collega's via dit formulier.

Links