Bestuur

In het bestuur van de NVvH zijn vertegenwoordigd: alle academische hematologie afdelingen, de kinderhematologie, minimaal twee hematologen uit niet-academische ziekenhuizen en een klinisch chemicus of arts klinische chemie. Er wordt gestreefd naar vertegenwoordiging van alle disciplines binnen de hematologie.

De voorbereiding of uitwerking van het beleid vindt plaats door een aantal werkgroepen en commissies.

Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.

Contactformulier

Prof. dr. N.M.A. Blijlevens - voorzitter

Radboudumc, afd. Hematologie, 476

Postbus 9101

6500 HB Nijmegen

Nicole.Blijlevens@radboudumc.nl

Prof. dr. K. Meijer - secretaris (tevens namens de NVHB)

UMCG, afd. Hematologie

Postbus 30001

9700 RB Groningen

k.meijer@umcg.nl

Dr. L.W. Tick (namens de C ziekenhuizen) - penningmeester

Maxima Medisch Centrum

Postbus 7777

5500 MB Veldhoven

l.tick@mmc.nl

Prof. dr. M.J. Kersten

AMC, afd. Hematologie

Meibergdreef 9

1105 AZ Amsterdam

m.j.kersten@amc.uva.nl

Prof. dr. F.W.G. Leebeek

Erasmus MC, afd. Hematologie

Postbus 5201

3008 AE Rotterdam

F.Leebeek@erasmusmc.nl

Dr. H.R. Koene (namens B ziekenhuizen)

Sint Antonius ziekenhuis, afd. interne geneeskunde 

Postbus 2500

3430 EM Nieuwegein

h.koene@antoniusziekenhuis.nl

Dr. J. Slomp (namens de VHL)

Medisch Spectrum Twente, afd. Lab.

Postbus 50 000

7500 KA Enschede

J.Slomp@mst.nl

Dr. M.C. Minnema

UMCU, afd. Hematologie, F02.126

Heidelberglaan 100

3584CX Utrecht

m.c.minnema@umcutrecht.nl

Dr. C.J.M. Halkes

LUMC, afd. Hematologie

Postbus 9600

2300 RC Leiden

c.j.m.halkes@lumc.nl

 

Drs. M.H.W. van de Poel (namens D ziekenhuizen)

Laurentius Ziekenhuis, afd. Interne

Postbus 920

6040 AX Roermond

m.vandepoel@lzr.nl

Prof.dr. S. Zweegman (tevens namens HOVON)

VUMC, afd. Hematologie

Postbus 7057

1007 MB Amsterdam

s.zweegman@vumc.nl

Dr. E.A.M. Beckers (tevens namens de NVB)

Academisch Ziekenhuis Maastricht, afd. Hematologie

P. Debyelaan 25

6229 HX Maastricht

eam.beckers@mumc.nl

Dr. L.G.M. van Hussen-Daenen (namens de juniorleden)

UMC Utrecht afdeling Hematologie
Heidelberglaan 100

3584 CX Utrecht  

l.g.m.daenen-3@umcutrecht.nl
 

 

Beleidsadviseur:

info@hematologienederland.nl

 

Vergaderagenda

Algemene Ledenvergadering NVvH 2019

nader te bepalen: www.hematologienederland.nl/ledenvergadering

Algemeen bestuur NVvH

Werkgroep benigne hematologie NVvH

Commissie Kwaliteit NVvH

Commissie Organisatie & Financiering (NVvH - HOVON)

Commissie Onderwijs & Opleiding NVvH

contactpersoon: l.tick@mmc.nl

Commissie Onderzoek & Wetenschap NVvH

DOT expertisegroep (NVvH - HOVON)

contactpersoon: el.meijer@vumc.nl

Juniorvereniging