You are here

Diagnostiekdag

Programma Diagnostiekdag donderdag 8 maart 2018

Inschrijving (voor 2019 nog niet weer gestart)

(9:30 - 17:00 uur - Karel V)

Ochtendsessie: morfologie en immuuntypering
9:30 - 11:00 uur - Morfologie: Dr. André Mulder (UMC Groningen) & Dr. Ellen Kuiper-Kramer (Isala)

pauze

11:15 - 12:45 uur - Immuuntypering: Dr. Vincent van der Velden (ErasmusMC) & interactief deel

lunch

Middagsessie: moleculaire biologie en cytogenetica

13:30 - 14:00 - Bespreking praktijkvoorbeelden deel I: Dr. Martin Schipperus (Haga ziekenhuis) & Dr. Ellen Kuiper-Kramer (Isala)

14:00 - 15:30 uur - Moleculaire biologie: Dr. Peter Valk (ErasmusMC) - basaal deel & Prof. dr. Joop Jansen (Radboudumc) - klinisch deel

pauze

15:45 - 16:30 - Basale cytogenetica: Dr. Berna Beverloo (ErasmusMC)

16:30 - 17:00 - Bespreking praktijkvoorbeelden deel II: Dr. Martin Schipperus (Haga ziekenhuis) & Dr. Ellen Kuiper-Kramer (Isala)

 

De NVvH vindt het belangrijk de kennis van de beenmergmorfologie onder de hematologische beroepsgroep op peil te houden. Naast de morfologie verdienen de flowcytometrie en de moleculaire biologische diagnostiek een vaste plek in de opleiding. In 2012 werd daarom de eerste diagnostiekdag georganiseerd. Deze dag is een verplicht opleidingsonderdeel binnen de differentiatie hematologie (interne geneeskunde).

In 2018 staat de dag open voor AIOS in de differentiatie hematologie (NVvH) of het subspecialisme hematologie-oncologie (NVK). Een aantal plaatsen is beschikbaar voor personen die de opleiding tot klinisch chemicus hebben voltooid en nu in opleiding zijn in het aandachtsgebied hematologie (niet aankomend! De dag is interactief en er is plaats voor max 25 deelnemers.  

AIOS hematologie wordt geadviseerd om de Diagnostiekdag te volgen vanaf een half jaar na aanvang van de opleiding in de differentiatie. De voorbereiding bestaat voor iedereen uit bestudering vooraf van literatuur (opgave volgt). 

Deelname is kosteloos voor NVvH-leden; niet-NVvH leden betalen een bijdrage van 100 euro. Accreditatie wordt aangevraagd bij de NIV (6 punten). Deelnemers die accreditatiepunten willen innen bij de NVK of NVKC ontvangen een certificaat.  

Voor vragen over de Diagnostiekdag kunt u contact opnemen met wendy.rutten@radboudumc.nl (secretaresse NVvH). 

Projectteam Diagnostiekdag:
Ellen Kuiper-Kramer
Martin Schipperus
Rimke Oostvogels (JNVvH)
Wendy Rutten