Prognose

Om een inschatting te maken van de prognose van FL wordt de FLIPI score gebruikt (Follicular Lymphoma International Prognostic Index, tabel 3; Solal-Celigny et al, Blood 2004). Deze is gebaseerd op 5 prognostisch ongunstige factoren. Hoewel deze index werd ontwikkeld op een cohort patiënten dat niet met rituximab werd behandeld, is inmiddels duidelijk geworden dat deze ook in het 'rituximab tijdperk' nog onderscheidend is (Buske et al., Blood 2006; Marcus et al., J Clin Oncol 2008).

Een gereviseerde index (FLIPI2) is gebaseerd op β2 microglobuline, de diameter van de grootste lymfeklier, aanwezigheid van beenmerg invasie en het hemoglobinegehalte. Deze zou betere informatie geven over de progressie-vrije overleving (PFS) (Federico et al., J Clin Oncol 2009), maar heeft in de dagelijkse praktijk de 'oude' FLIPI score nog niet vervangen. Recenter is een klinisch-genetische risico score gepubliceerd die gebruik maakt van de mutatiestatus van zeven genen (M7-FLIPI). Omdat mutatieonderzoek nog niet routinematig plaats vindt, is het nog te vroeg om deze index in de praktijk te gebruiken (Pastore et al., Lancet oncol 2015).

Tabel 3. FLIPI

Prognostische factor

Aantal punten

Leeftijd > 60 jaar

1

Stadium III/IV

1

Aantal klierstations > 4*

1

LDH > ULN

1

Hb < 7.5 mmol/l

1

 
* De volgende klierstations worden onderscheiden: cervicaal, axillair, mediastinaal/hilair/retrocruraal; paraaortaal/parailiacaal; coeliacus/mesenteriaal; inguinaal/femoraal; epitrochleair; popliteaal (zie ook stadiëring).
 
 

Risico groep

Aantal factoren

% patiënten

Laag

0-1

36

Intermediair

2

37

Hoog

3-5

27

 
 

Referenties

Buske C, Hoster E, Dreyling M, et al. The Follicular Lymphoma International Prognostic Index (FLIPI) separates high-risk from intermediate- or low-risk patients with advanced-stage follicular lymphoma treated front-line with rituximab and the combination of cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisone (R-CHOP) with respect to treatment outcome. Blood. 2006 Sep 1;108(5):1504-8.

Frederico M, Bellei M, Marcheselli L et al. Follicular lymphoma international prognostic index 2: a new prognostic index for follicular lymphoma developed by the international follicular lymphoma prognostic factor project. J Clin Oncol 2009; 27: 4555-4562.

Solal-Céligny P, Roy P, Colombat P, et al. Follicular lymphoma international prognostic index. Blood. 2004 Sep 1;104(5):1258-65.

Marcus R, Imrie K, Solal-Celigny P, et al. Phase III study of R-CVP compared with cyclophosphamide, vincristine, and prednisone alone in patients with previously untreated advanced follicular lymphoma. J Clin Oncol. 2008 Oct 1;26(28):4579-86. 

Pastore A, Jurinovic V, Kridel R et al. Integration of gene mutations in risk prognostification for patients receiving First-line immunochemotherapy for follicular lymphoma: a retrospective analysis of a prospective clinical trial  and validation in a population-based registry. Lancet Oncol 2015; 16: 1111-1122.