Respons evaluatie

Halverwege en aan het einde van de inductiebehandeling moet beeldvormend onderzoek worden verricht.

Interim evaluatie:

CT-hals-thorax-abdomen

Eind evaluatie:

CT-hals-thorax-abdomen

Optioneel:

- Beenmergonderzoek te herhalen als bij start positief (als niet herhaald, dan is de maximale respons formeel een PR)

- Additionele FDG-PET scan (indien bij diagnose ook verricht; of bij een mixed response of verdenking op transformatie om biopsieplaats te bepalen)

Na afloop van (eerstelijns) behandeling wordt de respons bij voorkeur beoordeeld met een CT-scan conform de Lugano criteria 2014 en/ of Cheson criteria 2007 (Cheson et al., J Clin Oncol 2014; Cheson et al., J Clin oncol 2007) . Buiten studieverband is er geen plaats voor een FDG-PET scan in de de interim- en eindevaluatie. (zie volgende paragraaf).

Patiënten met een partiële respons op de CT-scan na de inductiebehandeling kunnen in de onderhoudsfase alsnog een CR bereiken.

Bij patiënten met onvoldoende respons (minder dan PR op CT-scan), moet salvage behandeling overwogen worden.

 

Referenties

Cheson BD et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. JCO 2014;32(27):3059-306.

Cheson BD, et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. JCO 2007;25(5):579-58.