Follow-up

De follow-up bij een FL is er op gericht om progressie van het FL en/ of een behandelindicatie vast te stellen.  Beeldvormend onderzoek wordt niet routinematig verricht en moet alleen verricht moet worden als er klinisch verdenking op progressie is en er mogelijke behandelconsequenties zijn. Afhankelijk van de dynamiek van het FL dienen de controles elke 3-6 maanden plaats te vinden.

Tabel 7 geeft een overzicht van de aanbevolen controles (en frequentie) voor de follow-up van het FL

Tabel 7. Follow-up FL

onderzoek details jaar 1-2 jaar >3
Anamnese B-symptomen* a 3 maanden minimaal a 6 maanden
Lichamelijk onderzoek Perifere klieren, milt en lever a 3 maanden minimaal a 6 maanden
Laboratorium onderzoek Hb, leuko (evt differentiatie), trombo, LDH, kreat, a 3 maanden

minimaal a 6 maanden

  TSH (bij patiënt bestraald op de hals) jaarlijks jaarlijks
Beeldvorming Echo abdomen bij abdominale lokalisatie a 6 maanden optioneel

jaarlijks optioneel

 

  CT hals-thorax-abdomen alleen bij vermoeden op progressie alleen bij vermoeden op progressie
  FDG-PET-scan bij verdenking op transformatie bij verdenking op transformatie
Aanvullend onderzoek MRD meting alleen in studie alleen in studie

*onverklaarde koorts, gewichtsverlies >10% in 6 maanden, nachtzweten