Diagnostiek

De diagnostiek bij FL bestaat uit het pathologisch onderzoek dat benodigd is om de diagnose te stellen, en uit onderzoek om de uitgebreidheid van de ziekte in kaart te brengen (stadiëring).

De ziekte wordt geclassificeerd volgens de WHO classificatie en gestadiëerd volgens het Ann Arbor systeem. Zeer binnenkort zal een revisie van de WHO classificatie (2016) gepubliceerd worden. M.b.t. de classificatie van het FL zijn er geen grote wijzingen doorgevoerd; wel zullen enkele zeer specifieke klinisch-pathologische entiteiten nu apart benoemd worden (Swerdlow et al., IARC 2008; Swerdlow et al., Blood 2016).

Tabel 1 geeft een samenvatting van het aanbevolen onderzoek.

Tabel 1

Anamnese           

B-symptomen*

Lichamelijk onderzoek

Algemeen lichamelijk onderzoek

Performance status, lymfeklieren, lever, milt

Primaire diagnostiek

Histologisch (excisie) biopt lymfklier voor morfologie en immuunhistochemie

- indien chirurgisch biopt niet mogelijk: naaldbiopten.

- indien verdenking transformatie: biopt uit meest FDG avide lesie

Laboratorium

Bloedbeeld en differentiatie, evt. immunofenotypering

Kreatinine, leverenzymen, urinezuur, LDH; evt. IgA, IgG, IgM, M-proteine, ß2M

Op indicatie: zwangerschapstest

Serologie: Hepatitis B,C; op indicatie HIV

Stadiëring

Beeldvorming

- CT-hals/thorax/abdomen +bekken (diagnostisch; met iv en oraal contrast)

- op indicatie (verdenking st I/II óf transformatie): FDG-PET scan

Beenmergonderzoek

- aspiraat voor morfologie, evt. immunofenotypering

- biopt voor morfologie en immuunhistochemie

Toxiciteit

ECG, echocardiografie/ejectiefractie (vooraf aan anthracyclines, SCT)

Op indicatie: counseling fertiliteit bij jonge patiënten

* B symptomen: onverklaarde koorts > 38oC, gewichtsverlies >10% in 6 maanden, nachtzweten

 

Referenties

Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. WHO Classification of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, 4th edn. Geneva. World Health Organisation, IARC Press, Lyon 2008.

Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood. 2016 May 19;127(20):2375-90.