You are here

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Stemmen en machtigen

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt gestemd over de items op de agenda. Kunt u zelf niet aanwezig zijn op de ledenvergadering, dan heeft u de mogelijkheid een ander NVvH-lid te machtigen om namens u te stemmen.

Een NVvH-lid kan voor ten hoogste twee andere NVvH-leden een stem uitbrengen in de ALV. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

Het machtigingsformulier kunt u opsturen of op de dag zelf inleveren. 

Algemene Ledenvergadering 2017 

Tijdens DHC te Papendal (lunchsessie van 12:00 - 12:45 uur).

De ALV vergaderstukken worden voorafgaand aan de vergadering per mail toegestuurd en tevens op deze website geplaatst (besloten: alleen voor leden NVvH  - na inloggen verschijnt de link naar de agenda en stukken hieronder).

 

BijlageFormaat
PDF icon machtigingsformulier_27jan2017.pdf109.35 KB