You are here

Links

Universitair medische centra, afdeling Hematologie

universitair medische centra

UMC Groningen

AMC Amsterdam

VUMC Amsterdam

Erasmus MC Rotterdam

LUMC Leiden

AZM Maastricht

UMC Utrecht (niet-oncologisch) en UMC Utrecht (oncologisch)

Radboudumc Nijmegen

 

Oncologische centra

www.nki.nl Nederlands Kanker Instituut

www.avl.nl - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Onderzoek en Diagnose

Onderzoek

www.hovon.nl - Stichting Haemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland

www.trialregister.nl/trialreg/index.asp  - Nederlands Trialregister

www.kankeronderzoek.info - Trial informatie voor patiënten

www.ccmo-online.nl/main.asp - Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek

www.biomedisch.nl - Biomedisch onderzoek

www.leukemie.nl - Stichting Leukemie (investeringen in onderzoek)

 

Diagnose

www.nvkc.nl/patient - laboratorium onderzoek

www.medischlab.nl - laboratorium onderzoek

www.sanquin.nl - bloedtransfusie-/erfelijkheidsonderzoek

 

Richtlijnen

 

www.hematologienederland.nl/richtlijnen - hematologische richtlijnen

www.hovon.nl - Stichting Haemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland

www.oncoline.nl - Richtlijnen (oncologisch) 

www.cbo.nl - Richtlijnen (niet-oncologisch)

www.pallialine.nl - richtlijnen palliatieve zorg (IKC) 

Geneesmiddelen

 

www.apotheek.nl - informatie over medicijnen

www.lareb.nl - melden van en informatie over bijwerkingen

www.cbg-meb.nl  - College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Kenniscentra & (semi) overheidsinstanties

Kenniscentra

www.erfocentrum.nl / www.erfelijkheid.nl - erfelijkheid; erfelijke ziekten en aandoeningen; zwangerschap, kinderwens en erfelijkheid; biotechnologie 

www.hbpinfo.com - hemoglobinopathieën

www.ikcnet.nl  - Vereniging van Integrale KankerCentra

www.kwfkankerbestrijding.nl - KWF Kankerbestrijding

www.kanker.nl/bibliotheek - een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Levenmetkanker en IKNL

www.kiesbeter.nl - portal gezondheidszorg Nederland 

(semi) overheid

www.cbo.nl - Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

www.zorginstituut.nl - Zorginstituut Nederland

www.gr.nl - Gezondheidsraad

www.igz.nl - Inspectie voor de gezondheidszorg

www.minvws.nl - Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport

www.nza.nl - Nederlandse zorgautoriteit

www.nivel.nl - Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

www.rivm.nl - Rijksinstituut voor volksgezondheid en milie

www.rvz.nl - Raad voor de volksgezondheid en zorg

www.ZONmw.nl - Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

Patiëntenorganisaties

 

www.nvhp.nl - hemofilie(stollingsziekten)

www.oscarnederland.nl - thalassemie en sikkelcel

www.itp-pv.nl - ITP

www.hematon.nl -Stichting Hematon, patiëntenorganisatie voor bloed- en lymfklierkanker en stamceltransplantatie: 

www.mpd-stichting.nl - Myeloproliferatieve aandoeningen (EV/PV/MF)

www.bloedziekten.nl - Hypereosinofiel Syndroom; TTP; Budd Chiari; Diamond-blackfan en overige zeldzame bloedziekten

www.aaenpnh.nl - Aplastische anemie en paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie.

www.hematoslife.org - community website zeldzame bloedziekten

www.hemochromatose.nl - hemochromatose

www.histio.nl - Langerhans Cel Histiocytose

www.mastocytose.nl - mastocytose


www.npcf.nl - Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

www.stichtingak.nl  - Stichting allochtonen en kanker

www.internethaven.nl - Stichting Jongeren en Kanker

www.vokk.nl - Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker 

www.kankerspoken.nl - Kinderen van ouders met kanker

Overige

www.beleefjesmaak.nl (voeding na chemotherapie)

www.PatientTIME.nl (communicatie met arts en verpleegkundige)

www.fitternakanker.nl