You are here

Lugano Consortium

In juni 2011 is het initiatief genomen tot de oprichting van het “Lugano Consortium”. Dit consortium is opgericht door een groep perifeer werkende hematologen, en heeft als doelstelling de inspraak van de perifere hematoloog te verbeteren in de behandeling van hematologische patiënten in Nederland, zodat het draagvlak voor hematologische eenheid en samenwerking op de lange tijd gewaarborgd blijft om internationaal top-onderzoek en top-zorg te verrichten.

Om deze doelstelling te bereiken is een voorstel opgesteld voor een aantal verbeter punten van trial logistiek en suggesties voor “fair process” in de trialorganisaties, waaronder een betere vertegenwoordiging van echelon C en D ziekenhuizen.

Om een optimale vertegenwoordiging te realiseren van de perifere hematologen, met name diegenen die werkzaam zijn in een echelon C of D ziekenhuis, brengen ondergetekenden het Lugano Consortium onder de aandacht van alle hematologen in Nederland. Belangstellenden kunnen zich melden door een mail te sturen naar M.W.M. van der Poel via luganoconsortium@gmail.com. Sinds de oprichting hebben reeds vele hematologen zich aangesloten.

Contactpersonen:
Mels Hoogendoorn
Mark-David Levin
Marlene van der Poel