You are here

Mededelingen en Agenda

De NVvH functioneert als een coördinerende en overkoepelende organisatie voor verenigingen werkzaam op de deelgebieden van de hematologie. De coördinerende functie bevordert de landelijke positie van de hematologie wat betreft patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek en voorkomt versnippering van de Nederlandse hematologie.

Er bestaat een nauwe samenwerking met de subverenigingen en zusterorganisaties, o.a. door vertegenwoordiging in het bestuur van de NVvH en door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten.

Lees meer over de vereniging...