You are here

Doelstelling en bestuur JNVvH

De Juniorafdeling van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie werd op 1 april 2008 ingesteld.

Doelstelling

De JNVvH stelt zich ten doel binnen de structuur en daarmee binnen de statutaire doelstellingen van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie de belangen van de assistenten in opleiding voor hematologie te behartigen.  De JNVvH heeft het recht een afgevaardigde voor te dragen voor het NVvH-Bestuur en de (visitatiecommissie van de) sectie Hematologie van de NIV voor te dragen. Afvaardiging van een JNVvH-lid in andere commissies vindt in overleg met het NVvH-Bestuur plaats.

Het lidmaatschap van de JNVvH staat open voor leden van de NVvH die in opleiding zijn tot internist-hematoloog. Aan het JNVvH lidmaatschap zijn geen extra kosten verbonden (aanmelding als lid NVvH & JNVvH). Twee jaar na afronding van de opleiding vervalt het JNVvH-lidmaatschap.

De JNVvH verzorgt jaarlijks twee onderwijsdagen.

Dit AIOS dashboard is in ontwikkeling en wordt door de juniorvereniging JNVvH aangevuld. Suggesties voor onderwerpen zijn van harte welkom (secretarisjnvvh@gmail.com )

 

Bestuur m.i.v. 01/01/2018

Nick Wlazlo - voorzitter
Erasmus MC, afd. Hematologie
n.wlazlo@erasmusmc.nl 

Tamara Wustman – secretaris
UMCG, afd. Hematologie E2VA

Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

t.j.wustman@umcg.nl 

Janneke Tijmensen – penningmeester

LUMC, afd. Interne Geneeskunde / Hematologie

j.e.tijmensen@lumc.nl 

Heloise Masquillier
MUMC+, afd. Interne Geneeskunde
heloise.masquillier@mumc.nl 

Anouk Breedijk - bestuurslid

Radboudumc, afd. Hematologie

anouk.breedijk@radboudumc.nl 

Hans Mooij - bestuurslid  / vertegenwoordiger Sectie Hematologie (NIV)
AMC, afd. Hematologie

h.l.mooij@amc.uva.nl 

Rimke Oostvogels - bestuurslid

UMC Utrecht, afd. Hematologie
r.oostvogels@umcutrecht.nl 

Michelle Möhlmann - bestuurslid

VUMC, afd. Interne Geneeskunde

m.mohlmann@vumc.nl