You are here

ICD-10

Sinds 1 juli 2015 stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht dat bij elk DOT zorgproduct de hoofddiagnose conform de ICD-10 wordt vastgelegd. In de regelgeving is bepaald dat de medisch specialist verantwoordelijk is voor een juiste registratie van de ICD-10 code. Lees verder op: