You are here

Commissie Onderzoek & Wetenschap

Commissie Onderzoek & Wetenschap (najaar 2013)

Inventarisatie van basaal en translational research in NL. Opstellen NVvH wetenschapsagenda. Versterken en onderhouden contacten met subsidieverstrekkers, overheden, (buitenlandse) partners. 

  • Prof. dr. Fred Falkenburg (LUMC)
  • Dr. Marc Bierings (SKION)
  • Dr. Monique Minnema (UMCU)
  • Prof. dr Gert Ossenkoppele (VUMC)
  • Prof. dr. Arnon Kater (AMC)
  • Prof. dr. Frank Leebeek (ErasmusMC, voorzitter)