You are here

NVvH wetenschapsprijzen 2016 (voordracht kandidaten tot 11 november 2016)

Het ondersteunen van onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand klinisch en translationeel onderzoek is een belangrijk onderdeel van het beleid van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. De NVvH stimuleert en honoreert daarom jong onderzoekstalent via twee wetenschapsprijzen: de Swammerdamprijs en het Jaap Steenbergen stipendium.

Afdelingshoofden (kinder)hematologie van de academische centra werden reeds per brief uitgenodigd om dit jaar vóór 11 november 2016 kandidaten voor te dragen. Suggesties voor kandidaten voor het Steenbergen stipendium kunt u derhalve met één van hen afstemmen.

Swammerdamprijs (sinds 2007)

Eénmaal per twee jaar kent de NVvH de Swammerdam-prijs toe aan een excellente onderzoeker werkzaam binnen het vakgebied Hematologie in Nederland. Het werkterrein kan zowel op de Hemato-Oncologie, de Hemostase-Trombose, de Immuno-Hematologie als op de Transfusiegeneeskunde liggen. Het onderzoek mag basaal, translationeel of klinisch van karakter zijn. Kandidaten tot 45 jaar komen in aanmerking voor deze prijs, die bestaat uit een bedrag van € 40.000,- en een oorkonde. Zie ook: www.hematologienederland.nl/swammerdamprijs

Jaap Steenbergenstipendium (sinds 2000)

Jaarlijks reikt de NVvH het Steenbergen Stipendium uit voor “het” beste proefschrift van het afgelopen jaar. Het proefschrift kan betrekking hebben op een Hemato-Oncologisch onderwerp, op Hemostase-Trombose, Immuno-Hematologie of Transfusiegeneeskunde. Belangrijke criteria zijn: originaliteit, kwaliteit en eigen bijdrage van de promovendus. Kandidaten zijn de jonge onderzoekers die promoveerden in de tweede helft van 2015 of in 2016 en die voldoen aan het beschreven profiel. Aan het stipendium zijn een oorkonde en een geldprijs (€ 2.000,-) verbonden. Zie ook: www.hematologienederland.nl/steenbergen-stipendium

datum bericht: 
16 Sep 2016