You are here

Structuur opleiding

Dashboard

Structuur van de opleiding interne geneeskunde - hematologie

Klik hier voor de opleidingseisen tijdens de differentiatie hematologie (jaar 5/6)

De opleiding van de internist-hematoloog bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. interne geneeskunde (klinisch) in het eerste opleidingsjaar;
 2. de overige verplichte onderdelen in het tweede tot en met het vierde opleidingsjaar;
 3. keuzeonderdelen in het tweede, derde en vierde opleidingsjaar;
 4. differentiatieonderdelen hematologie tot ten hoogste 80% van de opleidingstijd in het vijfde en zesde opleidingsjaar (gedetailleerde opleidingseisen differentiatie hematologie)
 5. interne geneeskunde (algemeen) van tenminste 20% van de opleidingstijd in het vijfde en zesde opleidingsjaar.

Voor de differentiatie hematologie zijn vier EPA's ontwikkeld, zie

Zie voor de details het NIV landelijk opleidingsplan interne geneeskunde (LOIG 2019)). 

Portfolio

De opleiding wordt door de AIOS samen met de opleiders vormgegeven aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan (portfolio).  In het portfolio verzamelt de AIOS de beoordelingen, certificaten van gevolgd en gegeven onderwijs en cursussen enz. Dit document dient als basis voor de voortgangsgesprekken. De NVvH promoot het gebruik van het "Curriculum Passport" van de European Hematology Association.

CanMEDS

Sinds 1 januari 2011 zijn alle opleidingen tot medisch specialist competentiegericht van opzet. Dit betekent dat de internist wordt opgeleid tot een professional die competent is binnen de volgende CanMEDS rollen:

 • medisch inhoudelijk
 • samenwerken
 • communiceren
 • maatschappelijk handelen
 • wetenschap
 • reflectie
 • professionaliteit
 • organisatie

Met de introductie van het competentie gerichte opleiden zijn vaardigheden die voorheen weinig aandacht kregen (met name de niet-medische competenties) expliciet als leerdoel benoemd. Deze competentie gerichte opleidingsstructuur is opgebouwd uit leerdoelen, leermiddelen en toetsen. De leerdoelen zijn een praktische uitwerking van de abstract geformuleerde competenties, de leermiddelen zijn de verschillende manieren waarop en omstandigheden waarin het leerdoel aangeleerd kan worden en en de toetsen geven aan hoe de feedback zal plaatsvinden. Het einddoel is een evenwichtige opleiding tot professioneel internist.