2005


1. Wie is de ontdekker van de PCR techniek?a) Kary Mullis
b) Cesar Milstein
c) Eric Kandel
d) Alfred Gilman
2. Waar zou dit beeld bij kunnen passen?a) T-ALL medullair type
b) T-ALL thymocytair type
c) EBV infectie
d) Kinkhoest
3. In één gezin hebben de vier kinderen alle 4 een verschillende bloedgroep. Kan dit?a) Ja, dit kan!
b) Dit kan, maar alleen als vader = AA en moeder = B0, of vader = A0 en moeder = BB
c) Nee, dit kan niet; moeder moet een slippertje gemaakt hebben
d) Nee, dit kan niet, de melkboer én de postbode moeten langs geweest zijn!
4. Welke markers hebt u aanvullend nodig om deze leukemische maligniteit beter te diagnostiseren?a) CD38
b) CD20
c) CD23
d) ZAP-70
5. Wat werd er met Bellenbloed bedoeld?a) Een nieuw order-management- programma om online bloed te kunnen bestellen
b) Een nieuwe manier om via de telefoon bloedanalyses te kunnen verrichten
c) Decompressieziekte bij dolfijnen
d) Cholesterolembolieën na catheterisatie
6. Wat zou de oorzaak van het lage Hb kunnen zijn?a) Beenmergverdringing van erytropoiese
b) Autoimmuun hemolytische anemie
c) Ijzergebrek
d) Pure red cell aplasia
7. Wanneer werd het Philadelphia chromosoom beschreven?a) 1948
b) 1960
c) 1968
d) 1972
8. Wat is de karakteristieke cytogenetische afwijking die een slechte prognose bij MM voorspelt?a) Breuken op 11q23
b) Afwijkingen op 7p13
c) Afwijkingen op 17p13
d) Afwijkingen op 13q14
9. Welke van de onderstaande beweringen is juist?ADAMTS-13 is een klievend protease dat factor VIII multimeren splitstBij TTP is de spiegel van dit enzym karakteristiek verhoogda) A en B beide goed
b) A goed, B fout
c) A fout, B goed
d) A en B beide fout
10. Wat is dit voor cel?a) Scanning electron micrograph, Dr. Gary D. Gaugler
b) Hairy cell
c) Hematopoietic bone marrow stem cell
d) Dendritic cell
e) SLVL cell (Splenic lymphoma with villous lymphocytes)
11. Welke types thalassemie uit dit huwelijk? (van rechts naar links)a) Normaal - B. a0 Thal.trait - C. a+ Thal.trait - D. Hb Bart’s hydrops
b) Normaal - B. a+ Thal.trait - C. a0 Thal.trait - D. Hb Bart’s hydrops
c) Normaal - B. a0 Thal.trait - C. a+ Thal.trait - D. Hb H disease
d) Normaal - B. a+ Thal.trait - C. a0 Thal.trait - D. Hb H disease
12. wat is dit voor signaleringsmodel?a) Interactie tussen T en B cel lymfocyten
b) Signalering van rituximab met CD20
c) Signalering van tyrosine kinase
d) Stollingscascade
13. insluitsels bij combinatie mastocytose en eosinofiele leukemiea) Charcot-Leyden kristallen
b) Auer staven
c) “Inclusion bodies”
d) Histamine neerslagen
14. Bij welke erfelijke stollingsafwijking kan deze stamboom horen?a) Hemofilie A
b) Glanzmann
c) Von Willebrand type 1, 2A, 2B en 2M
d) Von Willebrand type 2N en 3
15. Van wie is deze tekening?a) Egbert van Heemskerk
b) Pieter Breughel de jongere
c) Nicolaas Tulp
d) Adriaen Brouwer
16. Welk molecuul is hierbij afgebeeld?a) GPIb-alfa
b) HLA-DR
c) CD20
d) G-CSF
17. Wat adviseert u?Verlengde APTTa) Lab herhalen inclusief mengproef
b) Analyse lupus anticoagulans
c) Geen bezwaar tegen heupoperatie, geen speciale maatregelen nodig
d) Preoperatief 10-15 ml/kg FFP, postoperatief substitutie op geleide van APTT
18. In welk eiwit zijn de afwijkingen het meest frequent geassocieerd met het Bernard- Soulier syndroom?a) In het GPIb/IX/V complex
b) In het GPIIb-IIIa complex
c) In de PAR-1 of PAR-4 receptors
d) In de trombospondine ligand
19. Van wie likten de twee trouwe hazewindhonden het bloed af nadat hij vermoord was?a) Philips de Schone
b) Floris de Vijfde
c) Karel de Grote
d) Philips de Tweede
20. Welke lymfatische maligniteit zou dit kunnen zijn?a) Hairy cell leukemie
b) Hairy cell variant
c) SLVL
d) Leukemisch mantelcel lymfoom
21. Welke factor hoort hier te staan?a) Plasmine
b) Kallikreine
c) Homocysteine
d) Proteine S
22. Welke afdeling Hematologie is mogelijk betrokken geweest bij de Europese lancering naar Mars?a) Hematologie VU
b) Hematologie Leiden
c) Hematologie Nijmegen
d) Hematologie Groningen
23. Welk been is het vaakst aangedaan bij DVT in de zwangerschap ?a) Rechterbeen
b) Linkerbeen
c) Maakt niet uit: links even vaak als rechts
d) Opvallend vaak beide benen tegelijk
24. Welke factoren zijn onderdeel van de Hasenclever index?a) Stadium, leeftijd, Hb, albumine, bulk, lymfocytopenie
b) Leeftijd, lymfocytopenie, Hb, stadium, leukocytose
c) BSE, stadium, Hb, geslacht, leukocytose,
d) Leeftijd, geslacht, histologie, B symptomen, albumine
25. Overlevingscurve van welke ziekte?a) Folliculair lymfoom met gunstig IPI profiel
b) Hodgkin lymfoom favorable stadium I-II
c) Anaplastisch large cell lymfoom Alk+
d) Cutaan B cel lymfoom v.d. romp of het hoofd
26. Waardoor wordt paroxysmale koude hemoglobinurie veroorzaakt?a) Extra gevoeligheid voor complement bij ontbreken PI-linked eiwitten
b) IgM auto-antistoffen
c) IgG auto-antistoffen
d) Geen relatie met antistoffen of complement
27. Waarbij spelen caspase-eiwitten een grote rol?a) Celdeling
b) Apoptose
c) Eiwitsynthese
d) DNA-repair
28. Waar komt deze tekst vandaan?a) Suske en Wiske no. 275: Heilig Bloed
b) Leviticus 17 vers 11
c) Kokalika archief vers 271
d) Koran 23 vers 12
29. In dit muziekstuk komen bloed en liefde samen. Wie is de componist?a) Mozart
b) Purcell
c) Monteverdi
d) Gluck
30. Waardoor onstaat de buikpijn bij PNH?a) NO verbruik met gladde spier dysfunctie
b) Trombose van de mesenteriaalvaten
c) Intravasculaire hemolyse met complementverbruik
d) Galsteenpathologie
31. Welke mutatie is recent beschreven in de meerderheid van PV patiënten?a) in JAK2
b) in STAT5
c) in FLT3
d) in EPO1
32. Wat hoort er bij de anemie van chronische ontsteking? De “anemia of chronic disease”, waarbij een zgn ijzerinbouwstoornis is, wordt gekenmerkt door een verhoging van:a) transferrine receptor expressie in lever, darm en macrofagen
b) Hepcidine in het serum
c) Mitochondriaal ijzer in erytroïde cellen
d) De totale ijzerbindingscapaciteit
33. Een man van 46 jaar heeft bij een tractus digestivus bloeding een Hb van 3.6 mmol/l. Hij blijkt anti-Lutheran b antistoffen te hebbena) U kruist 10 tot 20 units tot u geschikte units vindt
b) U transfundeert voor Lutheran at random units
c) De anti-Lu b geeft doorgaans geen reacties
d) De patiënt heeft zeker vroeger transfusies gehad
34. Wat betekent 46,XY,dup(1)(q22q44)?a) Een extra chromosoom 1, met afwijking op de lange arm
b) Een extra chromosoom 1, met afwijking op de korte arm
c) Een duplicatie op de lange arm van chromosoom 1
d) Een duplicatie op de korte arm van chromosoom 1
35. Welke boeken hebt u gelezen of in de boekenkast staan?a) geen
b) een of twee
c) drie of vier
d) vijf of meer
This is the feedback!
Back to Top