quiz 2008 - Dutch Hematology Congress


1. Welk molecuul is hier schematisch weergeeven?a) C-kit receptor
b) CD20
c) G-CSF receptor
d) HLA-B
2. Wie riep uit: Das Blut ist ein ganz besonderer Saft?a) Mephistopheles in: “Faust”
b) Helena in: “Faust”
c) Albert in: “Die Leiden des jungen Werthers”
d) Lotte in: “Die Leiden des jungen Werthers”
3. Welke weefels produceren TPO?a) Endotheel, spier, lever
b) Endotheel, macrofaag, nier
c) Macrofaag, lever, nier
d) Spier, lever, nier
4. Om welke verworven deficiëntie gaat het hier?a) Verworven remmer tegen factor IX
b) Verworven factor X deficiëntie
c) Verworven remmer tegen factor X
d) Verworven factor II deficiëntie
5. What’s in a name? In welke naam zit geen spelfout?a) Shwachman-Diamond
b) Castelman’s disease
c) Signe de Troussau
d) Dohnath Landsteiner
6. Bij een anemie van de chronische ziekten bestaat er een verhoogd plasmaniveau van:a) Ferritine
b) Hepcidine
c) Ferroportine
d) Transferrinereceptoren
7. Jan Swammerdam publiceerde over Bloedloze dierkens. Welke diersoort had hij bestudeerd?a) De Hommel
b) De Mug
c) De Wesp
d) De Bij
8. Hoe classificeert u deze aandoening volgens de WHO?a) MDS type RCMD
b) MDS type RAEB-1
c) MDS type RAEB-2
d) AML/erytroleukemie
9. Over insluitselsa) Celelementen (hemofagocytose)
b) Leishmania
c) Toxoplasmose
d) Histoplasmose
10. Wie schreef dit gedicht?a) Herman de Coninck
b) Willem Elschot
c) Jules Deelder
d) Kees van Kooten
11. Wat voor publicatie betrof dit?a) Zacharski et al; JAMA 2007: Reduction of iron stores and cardiovascular outcomes in peripheral arterial disease
b) Chow BK et al; Circulation 2007: No reduction of cardiovascular disease after treatment of hemochromatosis
c) Lavori et al; Am Heart J 2007: Stroke and acute myocardial infarction after iron-reduction
d) IRON consortium; Arch Intern Med 2007: Iron reduction versus control phlebotomy in symptomatic peripheral arterial disease.
12. Wat is andere naam voor drepanocyten?a) Fragmentocyten
b) Ery’s met Howell Jollie bodies
c) Sikkelcellen
d) Traandruppelcellen
13. Bij welk ziektebeeld komen deze cellen voor?a) Langerhans Histiocytose
b) Chronisch myeloïde leukemie
c) Multipel myeloom met amyloid
d) Het is geen ziekte: het zijn osteoblasten
14. Wat werd door Sanford J Shattil bedoeld met “A digital exam for hematologists?”a) Hematologen moeten vaker een rectaal toucher uitvoeren
b) Hematologen moeten zelf bloedbeelden beoordelen
c) Waarschuwing tegen digitale fraude van (microscoop)beelden
d) Geen van deze drie
15. Wat stelt deze bloem voor?a) Gist gefagocyteerd door macrofaag
b) T cel interactie met dendriet
c) Erytrofagocytose
d) Stamcel interactie met stroma
16. Wat zijn dit voor cellen?a) Mestcellen
b) Flame cellen (plasmacelvariant)
c) Osteoblasten
d) Dysplastische megakaryocyten
17. Van welke ziekte-ontdekking wordt in 2008 het 50-jarige jubileum gevierd?a) Burkitt lymfoom
b) CML, Philadelphia chromosoom
c) AL amyloidose
d) Gen-defect HbS ziekte
18. 20-jarige patiënte met een anemie (Hb 5.7 mmol/l) en een MCV van 81. Voor een ijzergebreksanemie kreeg ze tevergeefs ijzer. Welke diagnose overweegt u?a) Het beeld is sterk microcytair, het kan niets anders dan ijzergebrek zijn.
b) Het beeld is karakteristiek voor een hereditaire sferocytose
c) Het beeld is karakteristiek voor een PNH
d) Het beeld is karakteristiek voor een beta-thalassemie.
19. Welke ziekte maakte zo’n verandering door in overlevingscurve?a) Acute promyelocyten leukemie
b) Hodgkin lymfoom
c) CML
d) Hemofilie A
20. Welke groep heeft het meeste risico op trombose?a) Langer dan 1.80 of kleiner dan 1.60
b) Langer dan 1.85 of kleiner dan 1.65
c) Langer dan 1.80 of kleiner dan 1.65
d) Langer dan 1.85 of kleiner dan 1.60
21. Welke ziekte is bij Willem Holleeder onlangs uitgesloten? (Denk aan de eigennamen van de afkortingen!)a) ITP
b) TTP/HUS
c) PV
d) vWD
22. Welk virus speelt mogelijk een rol bij Multicentric Castleman’s disease?a) Kaposi-sarcoma virus (KPV)
b) HHV-6
c) HHV-8
d) EBV
23. Wat betekent het Marchiafava-Micheli syndroom?a) Paroxysmale nocturne hemoglobinurie
b) HbC disease met Vena Hepatica trombose
c) G6PD deficiëntie met aplastische crise
d) Polycythemia Vera
24. Werlhof was behalve arts ook erg kunstzinnig. Wat was hij nog meer?a) Dichter en componist+
b) Architect en schilder
c) Schilder en componist
d) Dichter en architect
25. Welke aangeboren ziekte wordt sinds 2007 in verband gebracht met het 5q- syndroom?a) Diamond Blackfan syndroom
b) Fanconi anemie
c) Wiskott-Aldrich
d) HEMPAS (CDA type II)
26. Om welke erfelijke aandoening gaat het hier?a) Hereditaire hemochromatose Cys282Tyr
b) Hereditarie hemochromatose His63Asp
c) Factor V Leiden mutatie
d) Beta-thalassemie
27. Welke situatie is GEEN oorzaak van een microcytair bloedbeeld?a) vitamine C tekort
b) hypothyreoidie
c) ijzertekort
d) loodintoxicatie
28. Waar kan de dagelijkse behoefte aan vit B12 mee gedekt worden?a) 200 mg lever
b) 2 davitamon 30 dragees
c) 2 gemiddelde levers
d) 4 eieren
29. Van welke wijsgeer is deze uitspraak?a) Voltaire
b) Spinoza
c) Descartes
d) Locke
30. Hoe wordt het 5q- syndroom officieel genoteerd?a) 45,XX,-5(q13q33))
b) 45,XX,del(5)(q13q33)
c) 46,XX,5(delq13q33)
d) 46,XX,del(5)(q13q33)
This is the feedback!
Back to Top