2009


1. Waar past dit beeld bij?a) Verworven factor VIII remmer
b) Gaucher’s disease
c) Amyloidose
d) Periorbitaal lymfoom
2. CLL en erfelijkheidIs er een verhoogde kans op CLL bij eerste graads familieleden?a) Nee
b) Ja, maar kleiner dan 1%
c) Ja, tussen de 1 en 5%
d) Ja, tussen de 5 en 10%
3. Wat zou de verklaring voor de anemie kunnen zijn?a) Ijzergebreksanemie
b) Hemolytische anemie, bv PNH
c) Hemolytische anemie, bv AIHA
d) Thalassemie
4. Wie wijst in dit zelfportret naar zijn eigen milt?a) Albrecht Dürer
b) Leonardo Da Vinci
c) Michelangelo
d) Hans Holbein de Oudere
5. Welke van de vrouwtjes-spechten heeft geen rood op de kop en in de nek?a) Middelste bonte specht
b) Grote bonte specht
c) Zwarte specht
d) Groene specht
6. Wie legde als een van de eersten het verband tussen deze myeloproliferatieve ziekten?a) Louis Henry Vaquez
b) Louis Wasserman
c) William Osler
d) William Dameshek
7. Bij gezonde jongeren wordt wel eens een palpabele milt gevonden, zonder dat bij langdurige follow-up een ziekte optreedt. Hoe vaak treedt zo’n gevaarloze palpabele milt op?a) <1%
b) 1-2%
c) 2-3%
d) 4-5%
8. Van wie is dit gedicht?a) Roland Holst
b) Leo Vroman
c) Gerrit Achterberg
d) Martinus Nijhof
9. Bij welk ziektebeeld komen deze cellen voor?a) Langerhans Histiocytose
b) Multipel myeloom (plasmablasten)
c) 5q- syndroom
d) Het is geen ziekte: het zijn osteoblasten
10. Waar past dit blauwe oor bij?a) Hemofilie A, milde vorm
b) Koude agglutinine
c) Glanzmann trombopathie
d) ITP na infectie
11. waar past dit beenmerg beeld bij?a) MDS met sterk pathologische megakaryocyten
b) Gemetastaseerde solide maligniteit
c) Multipel myeloom
d) Hemolytische anemie (koude agglutinine)
12. Wat heeft deze man?a) Voorstadium CLL
b) Manifeste CLL
c) Leukemisch kleincellig B cel lymfoom (SLL)
d) MBL (monoclonale B cel lymfocytose)
13. Welke opera eindigt in “bloed”?a) Zauberflöte (Mozart)
b) Lucia di Lammermoor (Donizetti)
c) Der Freischütz (von Weber)
d) Les Contes d’Hoffmann (Offenbach)
14. Wanneer is de aPTT fout verlengd?a) Zwangerschap
b) Hematocriet <25%
c) Hematocriet >60%
d) Gebruik van aspirine
15. Welke merker zal positief zijn in het merendeel van de cellen bij een niet klassieke vorm van Hodgkin lymfoom (nodulair paragranuloom?)a) CD3
b) CD15
c) CD20
d) CD30
16. Van wie is deze uitspraak?a) Herman Boerhaave
b) Antoni van Leeuwenhoek
c) Carolus Linnaeus
d) Jan Swammerdam
17. Welke T cel lymfomen zijn karakteristiek EBV-positief?a) NK/T cel lymfoom, nasal type
b) Enteropathie-geassocieerd T cel lymfoom
c) Anaplastisch grootcellig lymfoom ALK-negatief
d) Strikvraag! T cellen zijn nooit EBV
18. Wat zijn dit voor insluitsels?a) Trypanosoma
b) Malaria
c) Babesiosis
d) Leishmania
19. Van wie komt deze wijze uitspraak?a) Voltaire
b) Spinoza
c) Descartes
d) Locke
20. Waar zouden deze maligne cellen bij kunnen passen?a) Bifenotypische acute leukemie
b) Precursor B ALL
c) Burkitt lymfoom/leukemie
d) Anaplastisch mantelcel lymfoom
21. Welk deficiëntie is er bij Bernard-Soulier trombopathie?a) Ib
b) IIb
c) IIIa
d) IIb/IIIa
22. Wat is de beste diagnostiek om een PHN aan te tonen bij deze patiënte?a) Acid Ham test
b) Sucrose lysis test
c) PCR test
d) Flowcytometrie van de granulocyten
23. Welk type blasten wordt meestal gezien bij neonaten met een TAM bij het Down syndroom?a) Precursor B-ALL fenotype
b) Precursor T-ALL fenotype
c) AML, ongedifferentieerd
d) AML, megakaryoblasten
24. Welke vogel siert het logo van de NL bloedbanken/Sanquin?a) Adelaar
b) Pelikaan
c) Lepelaar
d) Ooievaar
25. Waar staat MLL voor?a) Mixed lineage leukemia
b) Myeloid-lymphoid leukemia
c) Monoblastic lineage leukemia
d) Multi-lineage leukemia
26. Hoe is HbF samengesteld?a) Alfa 2 / beta 2
b) Alfa 2 / gamma 2
c) Alfa 2 / delta 2
d) Alfa 2 / epsilon 2
27. Blood is thicker than ………a) Wine
b) Water
c) Whisky
d) Tomato soup
28. Welk item wordt niet in de Wells score meegewogen?a) Kuitomvang verschil > 3 cm
b) Temperatuur-verschil
c) Uitgezette oppervlakkige venen
d) immobilisatie
29. Wie was de ontdekker van de polymerisatie van HbS?a) Thomas Cooley
b) Alfred Decastello
c) Linus Pauling
d) Karl Landsteiner
30. Wie was degene die de MOPP kuur, de eerste polychemotherapie behandeling in oncologie, introduceerde in 1964?a) Vincent DeVita
b) Henry Kaplan
c) Gianni Bonnadonna
31. Aan welke bloedgroep bindt Malaria Vivax?a) Duffy
b) Kell
c) Kidd
d) Lewis
This is the feedback!
Back to Top