<<This message will be removed when you register >>


2011


1. Hoe heet de AML met t(8;21)(q22;q22) sinds de WHO 2008?a) AML met AML-ETO
b) AML met RUNX1-ETO
c) AML met AML-RUNX1T1
d) AML met RUNX1-RUNX1T1
2. Welke hoort in dit rijtje niet thuis?a) Proteïne S deficiëntie
b) Proteïne C deficiëntie
c) AT deficiëntie
d) Factor V Leiden
3. Wat voor “leukemie”?a) B-prolymfocyten leukemie
b) MPAL (mixed phenotype acute leukemia)
c) Leukemisch mantelcel lymfoom
d) B lymfoblasten leukemie
4. Definitie DFSa) Overleving vanaf start diagnose tot dood
b) Overleving vanaf start randomisatie tot dood
c) Overleving vanaf start complete remissie tot dood
d) Overleving vanaf start eerste respons (CR/CRu/PR) tot dood
5. Een Bloody Mary mixt u met…a) Vodka, bessensap, Worcestershire saus
b) Gin, bessensap, Worcestershire saus
c) Vodka, tomatensap, Worcestershire saus
d) Gin, tomatensap, Worcestershire saus
6. Symbolische afbeelding bij wat?a) JAK-2 mutatie-dragende myeloproliferatieve ziekten
b) Reed-Sternbergcel bij Hodgkin
c) Combinatie ITP en AIHA (Evans syndroom)
d) HIT (heparine-induced trombopenie)
7. Welke ziekte heeft de laatste jaren een verbetering gezien zoals weergegeven in de overlevingscurves?a) Multipel myeloom
b) AML “good risk”
c) Folliculair lymfoom
d) Variant Hodgkin (nodulair paragranuloom)
8. Welke mutatie bij eosinofiele syndromen is imatinib responsief?a) KIT mutatie D816V
b) FIP1L1-PDGFRa fusie
c) AML-ETO translocatie
d) JAK-2 mutatie V617F
9. Welke profeet activeerde stamcellen in het beenmerg via adem in blazen?a) Jesaja
b) Jeremia
c) Ezra
d) Ezechiël
10. Welke van de vier harige cellen voldoet het beste aan de morfologische definitie van Hairy cellen?a) Dia A (linksboven)
b) Dia B (rechtsboven)
c) Dia C (linksonder)
d) Dia D (rechtsonder)
11. Welke cytogenetische bevinding bij de voorloper B cel (gele hok)?a) Normaal (46XX of 46XY)
b) t(11;14)
c) t(8;14)
d) t(14;18)
12. Van wie is dit fragment?a) Joost van den Vondel+
b) Constantijn Huygens
c) Hieronymus van Alphen
d) P.C. Hooft
13. Welke afwijking toont de bekende iso(17q) afwijking?a) Afbeelding a
b) Afbeelding b
c) Afbeelding c
d) Afbeelding d
14. Voor welk type anemie is dit een typisch beeld?a) Megaloblastaire anemie (vit B12/foliumzuurgebrek)
b) Congenitale dyserytropoietische anemie (CDA type II)
c) PNH (paroxysmale nocturne hemoglobinurie)
d) Pyruvaat kinase deficiëntie
15. Bloody Sundaya) Een schietpartij in Londen, Engeland op 2 april 1976, 21 man gedood
b) Een schietpartij in Derry, Noord-Ierland op 30 januari 1972, 14 man gedood
c) Een schietpartij in Atlanta, Georgia op 25 mei 1994, 14 kinderen gedood
d) Een schietpartij in Washington, St Louis, op Thanksgivingsday 1986, 21 man gedood
16. Hoe groot is de kans dat de trombocytose “reactief” is?a) Circa 20%
b) Circa 40%
c) Circa 60%
d) Circa 80%
17. Nieuws rond de zeepier voor hematologena) Ideale toekomstige bron voor kunstbloed
b) Model voor signaaltransductie TKI’s
c) Model voor apoptose-inductie
d) Levert cellen die GvHD zouden kunnen onderdrukken
18. Wat stellen de groene rondjes voor?a) Kernen van erytroblasten
b) Ijzer-bodies in weefselmacrofaag
c) Howell Jolly bodies
d) Apoptotic bodies
19. Waar komt het woord Haematologica vandaan?a) it het Grieks
b) Uit het Latijn
c) Uit het Arabisch
d) Geen van deze drie
20. Aan welke ziekte leden beide staatslieden?a) CLL
b) Waldenström
c) CML
d) Multipel myeloom
21. Wat is hun verschil in levensverwachting?a) 7 jaar
b) 10 jaar
c) 17 jaar
d) 22 jaar
22. Welke bewering is juist ?a) Een anti factorXa bepaling geeft het antistollingseffect beter weer
b) Het antitrombine niveau zal verlaagd zijn
c) Best is over te gaan op LMWH
d) Een verhoogd factor VIII is doorgaans de boosdoener
23. Wie hoort niet bij die drie?a) Helios
b) Zeus
c) Poseidon
d) Hades
24. Wat kost een portie trombocyten (van 5 donoren, niet bestraald?)a) Ca 50 euro
b) Ca 150 euro
c) Ca 250 euro
d) Ca 500 euro
25. Wie was de eerste Nederlandse hematoloog?a) Thomas Schwencke
b) Matthias Storhave
c) Hendrik Heere
d) Jan Duynkerke
This is the feedback!
Back to Top