You are here

Richtlijnen


Voor richtlijnen geldt dat er aantoonbaar "medische consensus" dient te bestaan binnen de beroepsgroep. Die consensus wordt ingevuld door de directe instemming van de beroepsgroep.Voor NVvH-richtlijnen of richtlijnen waarbij de NVvH is betrokken, wordt de instemming van de NVvH-leden verkregen via: goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de NVvH, of autorisatie door het NVvH bestuur. Voorafgaand zijn alle NVvH leden gedurende een maand in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de conceptrichtlijnen.

(lees het volledige NVvH richtlijnbeleid )


Niet-oncologische hematologie

 
Richtlijn

Volledige naam

Vindplaats

Initiatief

 

Datum

Aplastische  anemie

Richtlijn Diagnostiek en behandeling verworven aplastische anemie bij volwassenen

ga naarAA richtlijn (NVvH)

Toelichting in Nederlands Tijdschrift voor Hematologie: Ned Tijdschr Hematol 2013;10:201-13

NVvH werkgroep aplastische anemie

17-04-2019

ITP

Nederlandse richtlijn voor de diagnose en behandeling van immuun trombocytopenische purpura bij volwassenen

ga naarITP richtlijn (NVvH)

Toelichting in Nederlands Tijdschrift voor Hematologie: Ned Tijdschr Hematol 2013;10:122-31

NVvH werkgroep niet-oncologische hematologie

25-01-2013

TTP

Trombotische trombocytopenische purpura (TTP) 

Is onderdeel van richtlijn Trombotische Microangiopathie - zie hieronder.

Bloedtransfusie

Richtlijn Bloedtransfusie 

ga naar Bloedtransfusie richtlijn

Toelichting in Nederlands Tijdschrift voor Hematologie: Ned Tijdschr Hematol 2012;9:259-62

 

 

Landelijke gebruikersraad Sanquin (CBO)

Namens de NVvH hadden zitting in de richtlijnwerkgroep : prof.dr. D.J. van Rhenen, dr. J.J. Zwaginga, dr. B.J. Biemond, dr. J.Th.M. de Wolf (tot 30 01-04-2009), dr. R.E.G. Schutgens (per 15-04-2009)

1-8-2011 (herziening gestart in 2016)

 

Hemochromatose

Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose

ga naarHemochromatose richtlijn

 

NIV/multidisciplinaire richtlijnwerkgroep

 

28-10-2018

vervangt  versie van 1-5-2007

Sepsis

Antibacterial therapy of adult patients with Sepsis

ga naar Sepsis richtlijn

 

SWAB

Namens de NVvH hadden zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. N. Blijlevens, dr. J.J.W.M. Janssen

1-12-2010

(start herziening verwacht in 2015/2016)

Anemie

Diagnostiek en behandeling van anemie door aangeboren
stoornissen in de ijzerstofwisseling en heemsynthese

ga naar Anemie richtlijn

 

NVKC-VAL

Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. R.A.P. Raymakers

31-12-2012

Hemofilie en hemostase

Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante hemostasestoornissen

ga naar Hemofilie richtlijn

Samenvatting in het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie: Ned Tijdschr Hematol 2010;7:107-14

NVHB (subvereniging NVvH)

NVHB (subvereniging NVvH) Namens de NVvH zullen zitting hebben in de richtlijnwerkgroep: Prof. dr. K. Meijer; Prof. dr. F. Leebeek; dr. M. Nijziel

1-1-2009

(herziening gestart in 2016)

Fertiliteitspreservatie bij vrouwen met kanker 

Richtlijn behoud ovariele functie na kankerbehandeling 

 autorisatiefase

NVGO (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) ) / IKNL

Namens de NVvH heeft zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. M. Wondergem

 

Wervelmetastasen

Richtlijn wervelmetastasen van solide tumoren en wervellokalisaties van hematologische tumoren

www.oncoline.nl/wervelmetastasen (geautoriseerd door de NVvH)

LWNO / IKNL

Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. M. Minnema

20-8-2015

Orale mucositis  

Richtlijn orale mucositis  

geautoriseerd door de NVvH - www.oncoline.nl/orale-mucositis (geautoriseerd door de NVvH)

IKNL

Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: prof. dr. N.M.A. Blijlevens

1-6-2015

Antitrombotisch beleid Richtlijn Antitrombotisch beleid http://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid/antitrombotisch_beleid_-_korte_beschrijving.html NIV 21-4-2016
Trombotische Microangiopathie Richtlijn voor behandeling van patiënten met trombotische microangiopathie TMA richtlijn 2019 NVvH/NfN 11-09-2019 
PNH Richtlijn Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie PNH richtlijn 2016 NVvH/Landelijke PNH werkgroep 23-11-2016
Concept Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) voor de antistollingszorg Concept Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) voor de antistollingszorg ontwikkelfase NIV  
Sikkelcelziekte Behandeling Sikkelcelziekte Sikkelcelziekte richtlijn Benigne werkgroep NVvH - subwerkgroep Hemoglobinopathie behandelaren 15 nov 2017

Oncologische hematologie I

 
Richtlijn

Volledige naam

Vindplaats

Initiatief

Jaar

CLL

Diagnostiek en Behandeling Chronische Lymfatische Leukemie

ga naar CLL richtlijn 2017 (HOVON)

HOVON werkgroep CLL

(geautoriseerd door NVvH)

 

16-05-2017

FL

Diagnostiek en Behandeling Folliculair Lymfoom

ga naar FL richtlijn 2017 (HOVON)

HOVON werkgroep FL

(geautoriseerd door NVvH)

 

16-05-2017

IC richtlijn Intensive care opname, behandeling en ontslag van de kritisch zieke hemato-oncologische patiënt  ga naar IC richtlijn 2017 HOVON/NVIC  12-2016

HCLc

Diagnostiek en Behandeling Classic Hairy Cell Leukemia (HCLc)

ga naar HCLc richtlijn 2017 (HOVON)

HOVON werkgroep CLL

(geautoriseerd door NVvH)

 

09-11-2017

MM

Richtlijn Behandeling Multipel Myeloom

ga naar Multipel Myeloom richtlijn 2019 (HOVON)

 

HOVON werkgroep MM

(geautoriseerd door NVvH)

 

23-12-2019

per heden kan pomalidomide in echelon A t/m D ziekenhuizen voorgeschreven worden.  

13-08-2019 (eerste versie 10-10-2017; 04-06-2018 enkele marginale aanpassingen; 13-08-2019 nieuwe modules 1 en 2 in 'behandeling)

ET

Essentiële Trombocythemie (ET)

ga naar ET richtlijn 2019

 

HOVON werkgroep niet-oncologische hematologie / MPN

09-01-2019

PMF

Primaire myelofibrose (PMF)

ga naar PMF richtlijn 2019

HOVON werkgroep niet-oncologische hematologie / MPN

09-1-2019

PV

Polycythemia Vera (PV)

ga naar PV richtlijn 2019

 

HOVON werkgroep niet-oncologische hematologie / MPN

09-01-2019

Gammopathie

Richtlijn Monoklonale Gammopathie (paraproteinemie) 

ga naar Gammopathie richtlijn

CBO

Namens de NVvH had zitting in de richtlijnwerkgroep: Prof. dr.P. Sonneveld

01-01-2001

CML Richtlijn Chronische Myeloïde Leukemie ga naar CML richtlijn 2018 (HOVON)

HOVON MPN werkgroep

(geautoriseerd door NVvH)

14-04-2018
AML Richtlijn Acute Myeloide Leukemie

Richtlijn in ontwikkeling, informatie is te vinden via HOVON website18 (HOVON)

   
HCLv Richtlijn Hairy-Cell Leukemia Variant (HCLv)/ Haarcelleukemie Variant HCLv richtlijn 2018 (HOVON) HOVON werkgroep chronische lymfatische leukemie (geautoriseerd door NVvH) 27-03-2019 geautoriseerd door NVvH
LGL Richtlijn Large granular lymphocyte leukemia (LGL)/ Grootkorrelige lymfocyten leukemie LGL richtlijn 2018 (HOVON) HOVON werkgroep chronische lymfatische leukemie (geautoriseerd door NVvH) 27-03-2019 geautoriseerd door NVvH
Hodgkin lymfoom Richtlijn Hodgkin lymfoom bij volwassenen Hodgkin lymfoom 2019 (HOVON) HOVON Lymfoomwerkgroep 13-11-2019 geautoriseerd door NVvH

Oncologische (diagnostiek) richtlijnen II

(draagvlak beroepsgroep niet vastgesteld - er heeft geen commentaarronde plaatsgevonden en de richtlijnen zijn niet geautoriseerd door NVvH (of NIV)

 
Richtlijn

Volledige naam

Vindplaats

Initiatief

Jaar

AL-amyloïdose

 De behandeling van AL_amyloïdose in Nederland anno 2013

 Ned Tijdschr Hematol 2013;10:165-179

HOVON werkgroep Multipel Myeloom

 1-4-2013

MDS

Myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor diagnostiek

Myelodysplastisch syndroom: richtlijnen voor therapie

Ned Tijdschr Hematol 2013;10:3-14

www.hovon.nl

 

Ned Tijdschr Hematol 2013;10:43-53

www.hovon.nl

HOVON werkgroep MDS/AML 

1-1-2013

Waldenstrom

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van de ziekte van Waldenström

Ned Tijdschr Hematol 2012;9:219-31

www.hovon.nl

HOVON Multipel Myeloom- en Lymfoomwerkgroep

1-9-2012 ( herziening gestart in 2016)

Gammopathie

Laboratoriumonderzoek bij monoklonale gammopathie: detectie van monoklonale immuunglobulinen

www.nvkc.nl

Ned Tijdschr Hematol 2011;8:160-8 

NVKC / CMI / HOVON

1-6-2011

 

 

 

 

Onverwante Donor Aanbevelingen selectie gematchte onverwante stamceldonoren http://www.hovon.nl/werkgroepen/studiewerkgroepen/stamceltransplantatie.html HOVON 2019