You are here

Swammerdamprijs

Het NVvH bestuur doet tweejaarlijks het verzoek aan afdelingshoofden/opleiders Hematologie om personen te kandideren voor de Swammerdamprijs. De Swammerdamprijs van € 40.000 wordt uitgereikt aan een talentvolle hematoloog jonger dan 45 jaar, werkzaam op één van de deelgebieden van de hematologie, namelijk de hemato-oncologie, hemostase-trombose, immuno-hematologie of transfusiegeneeskunde.

Kandidaten kunnen worden aangemeld bij de secretaris van de NVvH. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een samenvatting van de onderzoekslijn, een uitgebreid Curriculum Vitae en een aanbevelingsbrief van een Nederlandse hoogleraar. De door het bestuur van de NVvH geselecteerde kandidaat zal worden gevraagd om tijdens het DHC een voordracht te houden. Ook wordt een publicatie in het NTvH op prijs gesteld.

De Swammerdamprijs werd in 2007 voor het eerst uitgereikt en is één van de grootste prijzen voor medisch onderzoekers c.q. clinici in Nederland. De prijs is vernoemd naar de 17e eeuwse Nederlandse wetenschapper Jan Swammerdam, die als eerste de erytrocyt onder de microscoop heeft beschreven:

"In het bloet sag ik een Wy, daar een oneyndig getal rondagtige deelkens in swommen, die van figuur als een plat ovaal waaren, maar heel regulier: sy scheenen ook nog een vogtigheid in haar te besluyten. Als men deese deelkens op sy besag, soo vertoonden sy haar als cristalle stokskens, en op andere figuuren meer na dat de Wy van het bloed haar drayde. En ik ontdekte met een, hoe dat als de dingen grooter van het vergrootglas vertoont wierden, hoe sy minder couleur hadden."

(Jan Swammerdam, "Bybel der natuure of historie der insecten", deel II)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

De winnaar van de Swammerdamprijs 2019, dr. R.K.M. Schneider

 

2019 - Dr. R.K.M. Schneider, Erasmus MC

De prijs werd aan dr. R.K.M. Schneider toegekend vanwege haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie.

2017 - Dr. N.W.C.J. van de Donk, VUMC

De voordracht die dr. Van de Donk in 2017 hield in het kader van de Swammerdamprijs: "CD38: from the lab to the clinic and back again".

2015 - Dr. J.J. Boelens, UMC Utrecht

De prijs werd aan dr. Boelens toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematopoietische stamceltransplantaties.

2013 - Prof. dr. J.J. Schuringa, UMC Groningen

De prijs werd aan prof. dr. Schuringa toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de hematologie.

2011 - Dr. M.H.M. Heemskerk, LUMC Leiden

De prijs werd aan dr. Heemskerk toegekend vanwege haar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van T-cell immunotherapie bij leukemie.

2009 - Prof. Dr. F. Leebeek, Erasmus MC te Rotterdam

De prijs werd aan dr. Leebeek toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de bloedstolling.

2007 - Prof. Dr. A.P. Kater,  AMC te Amsterdam

De prijs werd aan dr. Kater toegekend vanwege zijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de chronisch lymfatische leukemie.

 

 

 

 

*heruitgave De Banier, Utrecht / De Groot, Goudriaan 1980

BijlageFormaat
PDF icon vandedonk_swammerdam2017.pdf1.61 MB
Image icon img_4978.jpg83.03 KB