You are here

Vergaderagenda

Algemene Ledenvergadering NVvH 2019

nader te bepalen: www.hematologienederland.nl/ledenvergadering

Algemeen bestuur NVvH

Werkgroep benigne hematologie NVvH

Commissie Kwaliteit NVvH

Commissie Organisatie & Financiering (NVvH - HOVON)

Commissie Onderwijs & Opleiding NVvH

contactpersoon: l.tick@mmc.nl

Commissie Onderzoek & Wetenschap NVvH

DOT expertisegroep (NVvH - HOVON)

contactpersoon: el.meijer@vumc.nl

Juniorvereniging